Consorci Localret

Introdució

Capellades redueix un 40 per cent la factura de telefonia

Capellades redueix un 40 per cent la factura de telefonia

L’Ajuntament de Capellades (Anoia) ha assolit una reducció del 40% en la despesa de telefonia corporativa de veu, dades i mòbils participant en la compra agregada dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret.

Una de les tasques prioritàries que es va marcar el govern municipal al començament de la legislatura va ser la reestructuració tècnica, pendent des de novembre de l’any 2014.  Calia redistribuir les línies de veu, dades i mòbils a diferents operadors del conncurs de compra agregada de telefonia de la Diputació de Barcelona i Localret, al qual l’ Ajuntament s’havia adherit l’any 2014. Un cop finalitzat aquest procés de reestructuració tècnica, s’ha assolit l’objectiu de reduir aquesta despesa de telecomunicacions.

La reducció de la factura de totes les línies instal·lades a les dependències municipals (Policia, Ajuntament, Jutjat de Pau, Biblioteca, Cal Ponet, Espai Jove, Escola Bressol, Piscina, Poliesportiu, Museu Moli Paperer i Escola Marques de la Pobla) i de les línies de telèfons mòbils corporatius, ha passat d’una factura mensual de 2.240 € a finals del 2014 a només 1.320 € el passat març. Així, aquests 920€ mensuals d’estalvi, extrapolats a un any, són uns 11.000 € menys de despesa en telecomunicacions a l’any.

capellades_telefonia

El regidor de comunicació i infraestructures tecnològiques, Jaume Solé i Carol, ha manifestat al web de l’Ajuntament  que “estic molt agraït a cada responsable de les diferents dependències municipals per la seva paciència i col·laboració en tot aquest  procés de migració d’operadors que s’ha realitzat en un temps i formes correctes per no interrompre cap servei. També vull agrair als treballadors  de cada departament el seu esforç en el dia a dia per optimitzar les trucades corporatives que realitzen. Si alliberem entre totes i tots despesa corrent la corporació podrà destinar aquest recursos a altres projectes a la vila”.