Consorci Localret

Introdució

Dani Pujol elegit president de GrausTIC

Dani Pujol elegit president de GrausTIC

Dani Pujol és el nou president de GrausTIC després que s’aprovés la seva candidatura, i la dels membres que composen la seva Junta, per majoria absoluta a l’Assemblea General. Pujol pren el relleu de Ferran Amago.

Dani Pujol presideix des del passat 2 de novembre l’associació GrausTIC, que agrupa als professionals del sector TIC de qualsevol titulació: enginyers tècnics i graus de telecomunicació, multimèdia, electrònica, videojocs i/o tecnologies de la informació catalans, etc.

Formaran part d’aquesta nova Junta: Josep Ramon Ferré i Escoda, com a Vicepresident 1r Institucional; Lluís Termes Jorba, com a Vicepresident 2n Institucional; David López López, com a Tresorer; Robert Barti Domingo, com a Secretari General; i Sergi Amigó Gil, Chema Chaqués Fernández, Julio Timón Ruiz, Ignasi Riu Riu, Jordi Franquesa Oller i Lluís Llimargas Pedrós com a vocals.

Un dels objectius en aquesta nova etapa és augmentar la representativitat del sector i garantir la continuïtat del col·lectiu de professionals TIC. Per a Dani Pujol, “encetem una nova etapa amb una clara voluntat d’ampliar l’associació a tot el sector TIC i amb un objectiu clar d’aconseguir que aquest col·lectiu de professionals sigui un referent fort, en definitiva, que les TIC s’erigeixen com el pal de paller de la nova economia”. Pujol ha afegit que “per aconseguir-ho és important col·laborar estretament amb altres institucions, empreses i administracions”.

GrausTIC és una de les quatre entitats que pertanyen a l’Associació de Professionals TIC, creada i impulsada per la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyeries Tècniques en Informàtica de Catalunya i l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicacions.

Dani-Pujol
Dani Pujol, nou president de GrausTIC