Consorci Localret

Introdució

Debat sobre la conflictivitat de la tributació local dels operadors de telecomunicacions

Debat sobre la conflictivitat de la tributació local dels operadors de telecomunicacions

És necessària una reforma legislativa que defineixi clarament quina ha de ser la tributació local dels operadors de telecomunicacions. Aquesta és una de les conclusions que van sorgir de la jornada que, organitzada per Localret el 13 de juliol, va analitzar davant de més d’un centenar de representants del món local, les darreres novetats en una qüestió de litigis entre ajuntaments i operadors que s’allarguen més de 15 anys.

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de juliol de 2012, així com la posterior jurisprudència del Tribunal Suprem, van deixar als operadors de telefonia mòbil fora de l’àmbit de la tributació per la utilització o l’aprofitament del domini públic local. Tanmateix, les recents sentències del TS de 20 de maig i 8 de juny de 2016, favorables a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública per a les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Madrid, podrien obrir una nova perspectiva en relació a la tributació local dels operadors de telefonia mòbil.

L'Auditori de Barcelona Activa es va omplir amb la jornada de Localret sobre tributació local
L’Auditori de Barcelona Activa es va omplir amb la jornada de Localret sobre tributació local

Santiago Peiró, inspector de tributs de l’Agència Tributària de Madrid, va presentar les línies bàsiques de l’Ordenança de Madrid que ha aconseguit la sentència favorable del Tribunal Suprem davant els recursos dels operadors. Per a Peiró, l’Ajuntament madrileny ha aconseguit introduir en la seva Ordenança les exigències de la UE, demostrant que l’ús del domini públic és imprescindible per a les comunicacions mòbils i fent que el TS acceptés la dissociació de la tributació corresponent a telefonia fixa i mòbil introduint el “coeficient de ponderació” per als serveis mòbils. Precisament, l’elaboració d’un nou sistema de quantificació, ajustat a les normatives comunitàries, ha estat la clau per a incloure dins de la tributació local els serveis de telefonia mòbil que havien quedat fora de la taxa de l’1,5% que correspon a la utilització o aprofitament del domini públic local per part de les empreses de serveis.

Juan José Zornoza, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Carlos III de Madrid, creu que, malgrat l’èxit i l’escletxa favorable als municipis que ha obert Madrid, la conflictivitat jurídica amb les empreses de telecomunicacions no s’ha acabat. “El problema no està resolt”, va afegir, i va alertar que els operadors de telecomunicacions no tributen cap gravamen local pels serveis en mobilitat a la majoria dels ajuntaments, i tampoc els ajuntaments tenen accés al coneixement de la facturació dels serveis que es vehiculen a través de la telefonia fixa, com per exemple els derivats dels paquets de serveis que inclouen serveis d’Internet i de televisió de pagament.

Per a Zornoza cal que el Govern adapti la legislació tributària als nous serveis de telecomunicacions i s’incloguin als municipis en el repartiment dels recursos, encara que aquesta fórmula hauria de resoldre possibles disfuncions amb l’autonomia local.

Taula rodona moderada per Miquel Àngel Gamell, de l'Ajuntament de Terrassa amb Fernando Frias, de l'Aj. de Barcelona, el catedràtic Zornoza, i Santiago Peiró, de l'Ajuntament de Madrid
Taula rodona moderada per Miquel Àngel Gamell, de l’Ajuntament de Terrassa amb Fernando Frias, de l’Ajuntament de Barcelona, el catedràtic Zornoza, i Santiago Peiró, de l’Ajuntament de Madrid

De la segona taula rodona, a la qual també va participar Fernando Frias, secretari del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona, va ressorgir la idea, ja proposada per Miquel Àngel Gamell, director de serveis de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Terrassa, i Paloma González, directora jurídica de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, de configurar un grup de treball entre diversos municipis a Catalunya que, de la mà de Localret, instin al govern de l’Estat a donar resposta definitiva a una situació que manté en una situació d’incertesa i de precarització tributària als ajuntaments.