Introdució

Desplegament de fibra òptica a Sant Antoni de Vilamajor i Òdena

Desplegament de fibra òptica a Sant Antoni de Vilamajor i Òdena

Telefònica ha presentat recentment a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor els seus plans per a la implantació al poble de la fibra òptica. Està previst que aquesta tecnologia es pugui implementar al 90% de les cases del municipi (incloses les urbanitzacions) en un període d’entre 5 i 6 mesos.

Per tal de realitzar la instal·lació de la fibra òptica, Telefònica condicionarà els cables corresponents així com els equips associats, demanant permís d’instal·lació als particulars afectats, i solucionant les incidències i les reclamacions puntuals que es puguin produir.

Les obres d’instal·lació de la fibra òptica a aquest municipi del Vallès Oriental s’emmarquen en el pla de desplegament de l’operadora de telecomunicacions d’aquesta tecnologia a Catalunya.

També a Òdena

La fibra òptica també arribarà a Òdena (Anoia). Segons que ha informat l’Ajuntament, l’operadora ha assegurat que el desplegament del cablejat a la via pública s’efectuarà  seguint la infraestructura actual canalitzada de xarxa de coure, evitant la realització de noves obres al carrer.

El cablejat en els edificis passarà per la infraestructura actualment canalitzada, si ja està preparat, o bé per patis interiors i façanes segons permeti la topografia de l’edificació. Només en aquests últims casos, Telefònica sol·licitarà, prèviament a la instal·lació, el preceptiu permís als particulars afectats .