Consorci Localret

Introdució

Eines per adaptar la terminologia TIC a la llengua catalana

Eines per adaptar la terminologia TIC a la llengua catalana

Com hem d’escriure correctament en català paraules o conceptes com ara  “selfie”, “big data”, “follower” o “star-up”? El Centre de terminologia TERMCAT, impulsat per la Generalitat i l’IEC (Institut d’Estudis Catalans), facilita i recomana alternatives en català, vàlides i adequades, als anglicismes que ens arriben de nous productes i serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els usos lingüístics en les empreses i organitzacions del sector tecnològic han de fer difícils equilibris entre la potent influència del món anglosaxó, la innovació denominativa de nous productes i serveis, i la voluntat de les marques de distingir-se per mitjà de noms únics i de nou encuny.

En aquest panorama, el camí dels termes catalans per fer-se un lloc i guanyar visibilitat és complicat, però té la recompensa de fer més entenedora la comunicació amb els interlocutors autòctons, i de contribuir a teixir el coneixement més avançat en la llengua pròpia.

El Termcat ens recorda a continuació vint termes habituals que tenen una alternativa catalana vàlida i adequada.  

big datadades massives

blogger: bloguer, bloguera

branded contentcontingut de marca

community managergestor de comunitats, gestora de comunitats

content curatorcurador de continguts, curadora de continguts

e-commercecomerç electrònic

empowerment: apoderament

engagement: compromís

follower: seguidor, seguidora

gamification: ludificació

head huntingcerca de talents

home pagepàgina inicial   

influencer: influenciador, influenciadora

responsive web designdisseny web responsiu

selfie: autofoto

spin-offempresa derivada

start-upempresa emergent

storytelling: relat de marca

tablet: tauleta (tàctil)

wearable: portable, connectat

termcat

Trobareu aquests i altres termes de l’àmbit al Cercaterm, i també als diccionaris en línia de màrqueting digital, de xarxes socials, de dispositius mòbils i de productes informàtics.

Actualització de la terminologia de les xarxes socials

Cal recordar que recentment també s’ha actualitzat el Vocabulari de les xarxes socialsque conté actualment prop de 140 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter.