Consorci Localret

Introdució

El Consorci Localret i la Diputació de Barcelona col·laboren per elaborar estudis de provisió de banda ampla als municipis de fins a 50.000 habitants

El Consorci Localret i la Diputació de Barcelona col·laboren per elaborar estudis de provisió de banda ampla als municipis de fins a 50.000 habitants

Els ajuntaments de fins a 50.000 habitants, mancomunitats i EMD (Entitat Municipals Descentralitzades) de la demarcació de Barcelona, poden sol·licitar fins al 31 de març, suport tècnic per l’elaboració d’estudis de provisió de banda ampla al territori.

Recentment es va produir la incorporació de la Diputació de Barcelona al Consorci Localret com a membre de ple dret amb l’objecte de millorar la qualitat i l’eficàcia de les actuacions de suport als ens locals de la demarcació de Barcelona en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i en el desplegament de xarxes de comunicacions electròniques en el territori.

D’aquesta manera la Diputació de Barcelona reconeix el Consorci Localret com a l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les TIC mitjançant la qual desenvoluparà projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans.

Per aquest motiu, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 aprovat per la Diputació de Barcelona, a l’epígraf “Ciutats i regions digitals. Estudis de provisió de banda ampla al territori”, es dóna la possibilitat als ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, Mancomunitats i Entitats Municipals Descentralitzades, de formular una sol·licitud a la Diputació de Barcelona per redactar, en col·laboració amb el Consorci Localret, estudis per a la provisió de banda ampla al territori amb dos nivells d’intervenció possible:

  • Estudi que permeti definir l’estratègia a mitjà termini per a la millora de l’accés als serveis de telecomunicacions en el municipi, determinant-ne les debilitats, fortaleses i oportunitats.
  • Estudi de desplegament i connectivitat que permeti planificar un desplegament coherent i ordenat d’infraestructures de telecomunicacions, d’acord als interessos de connectivitat dels ajuntaments (equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament, elements que facilitin la implantació de serveis de ciutat intel·ligent, etc.).

Dins dels criteris de valoració hi ha el grau d’impacte en el territori i de complementarietat amb la necessitat de millora dels serveis de telecomunicacions a les empreses ubicades als polígons, així com la complementarietat amb les iniciatives d’altres administracions públiques.

Per a qualsevol dubte o aclariment:

Telèfon 93 4861430 Àrea d’Infraestructures, Correu electrònic [email protected] .