Consorci Localret

Introdució

El Govern aprova la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

El Govern aprova la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

El Govern de la Generalitat ha acordat la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, adscrita al Departament de Presidència, que substitueix al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

El Govern de la Generalitat ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a l’exercici 2016 en la reunió del 24 de maig. Aquesta norma, també coneguda com a “llei d’acompanyament” dels pressupostos de la Generalitat, inclou tot un seguit de mesures de caràcter normatiu i amb vocació de permanència, més enllà de l’any en què s’aproven.

Pel que fa al capítol de mesures administratives, la llei incorpora diverses novetats que afecten sectors i matèries diferents com ara seguretat, urbanisme, ordenació ambiental i aigües i transports, turisme i consum, entre d’altres. Una de les novetats és que es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

cesicat

Relleva el CESICAT

L’ens, que neix amb un pressupost de 24,6 milions d’euros en el període 2016-2019, té com a principal missió vetllar i garantir la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i de tot el seu sector públic, en col·laboració amb els organismes judicials i policials. El nou ens substituirà el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i estarà adscrit al Departament de la Presidència.

L'Agència de Ciberseguretat té com a principal missió garantir la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques.
L’Agència de Ciberseguretat té com a principal missió garantir la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques.