fondo imagen

Introdució

El Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat a la Llei General de Telecomunicacions

El Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat a la Llei General de Telecomunicacions

El BOE núm. 57, de 7 de març, recull la Sentència 20/2016 del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar la Generalitat per vulneració de competències autonòmiques de la Llei General de Telecomunicacions.

La sentència 20/2016, de 4 de febrer, del Ple del TC “desestima” tot el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat en relació amb diversos preceptes de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. El Constitucional només estima el recurs en aquest punt:

  • Declara inconstitucional i nul l’incís “transcorreguts dos mesos des de la seva presentació” de paràgraf cinquè de l’art. 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.

El Govern de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, considerava que certes prescripcions de la Llei excedeixen l’àmbit material de les comunicacions i vulnerarien competències pròpies en matèria d’ordenació i urbanisme i sobre mitjans de comunicació i serveis de contingut audiovisual. La decisió va ser presa als Acords de Govern el 3 de febrer de 2015.

Per al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme “el suport del Tribunal Constitucional permetrà consolidar les fortes inversions dels operadors de telecomunicacions per a la renovació de les xarxes” i amb la Llei General de Telecomunicacions “es recupera la Unitat de Mercat en aquest sector, establint procediments de coordinació i resolució de conflictes entre la legislació sectorial estatal i la legislació de les administracions competents”.

Seu del Tribunal Constitucional a Madrid
Seu del Tribunal Constitucional a Madrid