Consorci Localret

Introdució

Els ajuntaments disposen d’una nova eina que millora la gestió de documentació municipal

Els ajuntaments disposen d’una nova eina que millora la gestió de documentació municipal

Des de fa unes setmanes ja es troba a disposició de tots els ajuntaments de Catalunya la versió definitiva del Quadre de Classificació per a la documentació municipal perquè el puguin consultar i aplicar tots els ens locals que ho desitgin.

Aquesta nova eina millora la gestió i arxiu definitiu de documents electrònics, independentment de la mida o grau d’implantació tecnològica de cada ajuntament. Aquest nou instrument garanteix un millor accés a la informació, en l’actualitat i en el futur, i dóna resposta a les necessitats derivades de la implantació de l’administració electrònica als municipis.

El quadre de Classificació de documents municipals és fruit del treball en equip de les quatre diputacions catalanes, alguns ajuntaments i arxius comarcals i, també, del Consorci AOC, sota la coordinació de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat.

El quadre de Classificació de documents municipals és fruit del treball en equip
El quadre de Classificació de documents municipals és fruit del treball en equip

El nou model incorpora nombrosos avantatges i novetats: inclou documentació històrica i actual, actualitza els àmbits funcionals derivats de les noves competències dels ajuntaments, inclou definicions per a totes les entrades (són clares i concises i pretenen resoldre possibles dubtes de classificació; quan escau s’inclouen exemples i referències legals), facilita la implementació de la gestió de documents electrònics en un context d’administració electrònica, facilita la interoperabilitat entre diferents sistemes, dóna resposta a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern (on s’estableix que els portals de transparència es basin en el nou quadre de classificació), i vincula la documentació municipal avaluada amb les Taules d’Avaluació i Accés Documental corresponents, entre altres millores.

Us informem que tots els ajuntaments o altres organismes municipals que vulguin adoptar el model poden emplenar el ‘Comunicat d’adhesió’ amb l’objectiu de crear un directori amb institucions que l’estan aplicant de manera que es puguin enviar notes informatives sobre actualitzacions i altra informació d’interès del model i per facilitar la creació, en un futur, d’una comunitat d’intercanvi d’experiències, així com per disposar d’indicadors sobre el grau d’adopció del model. Aquest formulari s’haurà de remetre a la bústia específica del model QdCM ([email protected]).