Consorci Localret

Introdució

El món local debat amb el Ministeri d’Indústria i la CNMC l’aplicació de la Llei de Telecomunicacions en una jornada organitzada per Localret

El món local debat amb el Ministeri d’Indústria i la CNMC l’aplicació de la Llei de Telecomunicacions en una jornada organitzada per Localret

Un any després de l’entrada en vigor de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions, i a l’espera del seu desenvolupament reglamentari, Localret va organitzar el passat 8 de maig, una jornada amb representants del MINETUR i de la CNMC que va suscitar l’interès de prop de 200 assistents d’ens locals catalans.

L’objecte de la jornada era debatre, des del punt de vista dels diferents ponents, com afecta la Llei a les xarxes de telecomunicacions de titularitat municipal, així com les possibilitats d’intervenció dels ens locals en relació al desplegament dels operadors de telecomunicacions al seu territori. 

En la taula inaugural van intervenir, Miguel Sánchez, vicesecretari del Consell de la CNMC (que és l’organisme que unifica tots els organismes reguladors, entre ells, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions), que va remarcar, com a objectiu principal de la llei, la necessària implantació de xarxes de telecomunicacions de nova generació, i Jordi Cases, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci Localret, que va defensar les competències de les administracions locals, reivindicant el seu tradicional paper com a “impulsors en el desenvolupament de les comunicacions electròniques”.

 

inaugural

 

Explotació de xarxes públiques i prestació de serveis per les Administracions Públiques: Les xarxes WiFi municipals

A la taula rodona sobre les xarxes de comunicacions electròniques de titularitat municipal, es va fer referència especial a les xarxes sense fils. Rocío González, cap de l’Àrea de Regulació de les Comunicacions Electròniques de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Per la seva banda, Olga Díaz, cap de l’Àrea Jurídica del Consorci Localret, en la seva exposició va fer referència a l’enduriment dels requisits a complir per part dels ajuntaments per tal de poder explotar xarxes o prestar serveis de comunicacions i als aspectes que encara depenen del desenvolupament reglamentari de la Llei.

 

auditori

Desplegament de xarxes de comunicacions per part dels operadors

El subdirector general de Xarxes i Operadors de Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria, José Angel García Cabrera, va analitzar la Llei de Telecomunicacions posicionant la situació d’Espanya en el marc europeu i en una segona part relacionant el desplegament de les infraestructures i el paper de les entitats locals.

Després d’aquesta intervenció del representant ministerial es va establir una taula rodona amb Francisco Rodríguez, director de ciutats intel·ligents i telecomunicacions de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, i amb Enric Lambies, director de Coordinació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i la intervenció dels assistents. En general, les intervencions es van centrar en la demanda de més informació i d’una relació més fluida amb els operadors de telecomunicacions, per tal que els Ajuntaments puguin, sense deixar de facilitar el desenvolupament de les telecomunicacions, salvaguardar els interessos generals dels municipis.