Introdució

Els veïns de Llagostera podran participar per Twitter als plens municipals

Els veïns de Llagostera podran participar per Twitter als plens municipals

L’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Llagostera (el Gironès) previst per al 25 de febrer preveu l’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) el qual, entre altres aspectes, obrirà les sessions plenàries a la participació dels veïns mitjançant l’ús de Twitter.

En una informació del Canal Ajuntament, que recull fonts municipals, s’assegura que el ROM regula les condicions per a la participació del públic assistent als plens, així com les condicions per a la participació virtual a través de la utilització de les noves tecnologies, de manera que es contempla la possibilitat de formular precs i preguntes als plens municipals amb piulades a Twitter.

Només es podran formular qüestions sobre els aspectes que figurin a l’Ordre del Dia del Ple. Durant el Ple el responsable de la gestió del compte municipal de Twitter anirà informant del decurs de la sessió i dels diferents punts de l’ordre del dia.

Per a la formulació de precs i/o preguntes s’utilitzarà l’etiqueta #plellagostera, seguit de la pregunta o prec. El responsable del servei de premsa es reserva el dret de valorar i/o verificar l’autenticitat dels perfils que formulin precs o preguntes per tal d’evitar anònims i/o suplantacions d’identitat.

Les preguntes o els precs seran llegits, en veu alta, pel servei de premsa i seran respostes al mateix moment per l’alcalde, regidors de l’equip de govern i/o oposició segons a qui vagin dirigides, llevat que el destinatari o la destinatària de la pregunta en demani l’ajornament per a la sessió següent.

El regidor de participació i comunicació Ramon Soler, ha manifestat que “pretenem un cop més, estimular i apropar la participació ciutadana als temes municipals d’una manera ràpida, còmode i senzilla fent ús de les noves tecnologies”.

El compte de Twitter @llagosteraldia està actiu des de juny de 2011 i té 1.223 seguidors. El municipi de Llagostera té una població de 8.300 habitants.