Consorci Localret

Introdució

Enquesta LOCALRET: Sense banda ampla no hi ha serveis públics de qualitat

Enquesta LOCALRET: Sense banda ampla no hi ha serveis públics de qualitat

La fImatge Enquesta 2017alta de cobertura de banda ampla està frenant la modernització de les administracions públiques i està limitant les possibilitats de la població que viu en els municipis més petits. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’enquesta que Localret ha realitzat als seus ens consorciats i en el que han participar 463 ajuntaments que representen al 76% de la població de Catalunya.

Entre els mesos d’octubre i novembre de 2017, el Consorci Localret va realitzar una àmplia enquesta entre els 800 ajuntaments consorciats amb l’objectiu de conèixer l’estat de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’administració local de Catalunya. Un 58% dels enquestats van facilitar informació que ha estat molt útil per conèixer millor els processos d’implementació d’innovacions tecnològiques a l’àmbit públic.

Una de les principals conclusions que es pot extreure de l’estudi és que en el 56,99% dels municipis encara no s’ha desplegat fibra òptica fins a la llar (FTTH) per part dels operadors privats. La xifra encara és més preocupant si se centra el zoom en els municipis de menys de 2.000 habitants, ja que el 81% d’ells afirmen tenir problemes de cobertura i/o qualitat per a connectar-se a Internet a una velocitat de més de 10 Mbps. La situació es podria resumir en què si vius a un municipi de més de 10.000 habitants és gairebé segur que disposaràs de fibra òptica, mentre que si vius en un municipi de menys 2.000 és gairebé impossible que en gaudeixis. Una situació que es repeteix amb el servei de telefonia mòbil, amb bona cobertura a les zones més densament poblades i amb dèficits importants a la resta del territori.

Pel que fa a les xarxes WiFi de les administracions públiques, ja són un 62,5% dels ajuntaments enquestats els que disposen de xarxes sense fils (WiFi) que proporcionin servei d’accés a Internet gratuït en espais públics. D’aquest 62,5%, un 42,8% la xarxa que disposen és de titularitat municipal i el 19,7% restant, la xarxa pertany a un operador privat.

Per més informació consultar l’informe de l’enquesta. [PDF]