Introdució

Europa aprova, amb condicions, que Orange compri Jazztel

Europa aprova, amb condicions, que Orange compri Jazztel

La Comissió Europea ha autoritzat, conforme al Reglament sobre operacions de concentració de la UE, la proposta d’adquisició de Jazztel per part d’Orange. L’autorització està supeditada al ple compliment d’una sèrie de compromisos per part d’Orange que garanteixin una competència efectiva als mercats dels serveis d’accés fix a Internet.

La Comissió tenia dubtes que l’operació, en els termes inicialment notificats, pogués comportar un increment dels preus dels serveis d’accés fix a Internet per als consumidors espanyols. Per dissipar aquests dubtes, Orange va presentar compromisos per garantir que un nou competidor pugui penetrar als mercats al detall de serveis d’accés fix a Internet.

L’adquisició fusiona al tercer i quart proveïdor de serveis de telecomunicacions fixes a Espanya. (Quadre sobre com quedarà el mercat espanyol de les telecomunicacions -El Periódico de Catalunya).

Compromisos

Per dissipar els dubtes de la Comissió, Orange va presentar una sèrie de compromisos basats en dues tecnologies diferents:

– Fibra òptica: Orange s’ha compromès a cedir una xarxa independent de fibra a la llar (FTTH) que abasta entre 700 000 i 800 000 unitats immobiliàries i que és similar a la grandària de la xarxa actual de FTTH que Orange té a Espanya. Aquesta xarxa d’alta velocitat està situada entorn de les cinc ciutats espanyoles més grans: Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga.

– Coure: Orange s’ha compromès a oferir accés majorista a la xarxa nacional d’ADSL de Jazztel al comprador de la xarxa FTTH durant un període de fins a vuit anys. El compromís fa referència a un nombre il·limitat d’abonats i permetrà al comprador competir immediatament en el 78% del territori espanyol.

La gran majoria dels contractes d’accés fix a Internet a Espanya estan associats a un component mòbil, de manera que qualsevol nou operador necessitarà accés a una xarxa mòbil per competir eficaçment.

Orange també s’ha compromès a concedir al comprador de la xarxa FTTH accés majorista a la seva xarxa mòbil, inclosos els serveis 4G, tret que el comprador ja disposi d’accés a una xarxa mòbil. Això es farà com a mínim amb condicions favorables com les que Orange ofereix actualment a Jazztel.

Les mesures correctivas preses en el seu conjunt garanteixen que un quart operador d’àmbit nacional pugui introduir-se al mercat espanyol i competir eficaçment en mercats que impliquen prestar serveis d’accés fix a Internet. Aquestes mesures han eliminat els dubtes plantejats per la fusió als mercats que impliquen la prestació de serveis d’accés fix a Internet a Espanya, ha explicat la Comissió Europea en la seva autorització a l’operació.

Proveïdors de telecomunicacions fixes a Espanya
Proveïdors de telecomunicacions fixes a Espanya