Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Consorci Localret

Introdució

Francesca Bria nomenada Comissionada de Tecnologia de l’Ajuntament de Barcelona

Francesca Bria nomenada Comissionada de Tecnologia de l’Ajuntament de Barcelona

El Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha nomenat Francesca Bria com a nova Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital. L’alcaldessa Ada Colau ha signat el decret de nomenament de Bria, que dependrà de la primera tinença d’Alcaldia, i que té com a objectiu liderar des del sector públic la transformació digital de Barcelona i posar la tecnologia i les oportunitats de la innovació digital al servei de les necessitat de la gent i d’un nou model d’economia col·laborativa.

Bria assessora la Comissió Europea sobre polítiques d’Internet i Innovació i és experta en polítiques d’innovació social digital orientades al bé comú i a afavorir els processos de democratització en el segle XXI. La nova Comissionada està convençuda que “les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals en àmbits com la participació, la democràcia, la transparència i la proximitat a la ciutadania, poden contribuir a una major democratització de les institucions públiques”.

La seva missió serà afavorir una visió més democràtica, transparent i oberta de la tecnologia, que superi i actualitzi el concepte de ciutat intel·ligent (smart city) per adaptar-lo a aquesta nova visió d’Smart Citizen and Democratic City, on la implicació ciutadana i el seu empoderament econòmic és clau.

Té el repte d’articular una estratègia que, en matèria de noves tecnologies i de política de tractament de dades, permeti a Barcelona avançar cap a un model on la innovació social, socioeconòmica, ambiental i tecnològica es posi al servei de la solució dels problemes dels ciutadans i on s’empoderi els ciutadans per portar a terme les seves iniciatives en benefici de tots. La defensa de la tecnologia lliure, descentralitzada i distribuïda va lligada, entén Bria, als necessaris processos de transparència, democratització i obertura de dades per part dels governs i les ciutats.

La nova Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital serà també l’encarregada de liderar l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona per millorar el funcionament de l’administració i la prestació de serveis que s’ofereixen als ciutadans.

Segons que ha informat el Consistori, Francesca Bria, nascuda a Roma el 1977, té un doctorat en Economia de la Innovació per l’Imperial Colllege Business School de Londres, un mestratge en economia digital, de la Universitat de Londres i és graduada en Ciències Socials i Econòmiques per la Universitat La Sapienza de Roma.

Actualment és Senior Project Lead al Nesta Innovation Lab de la UK Innovation Foundation on forma part del The Government Innovation Team. Dirigeix l’àrea de Digital Social Innovation, public sector innovation, digital policy, smart cities and the Internet of Things.

És també la Coordinadora del Projecte D-CENT de la Unió Europea, el Projecte europeu més gran de democràcia directa i monedes digitals que treballa en la construcció d’una plataforma oberta que permeti la presa de decisions col·lectives garantint la privacitat de les persones.

Dirigeix, així mateix, el Projecte DSI Sobre Innovació social digital a Europa i és professora associada a l’Imperial College Business School i l’Innovation Studies Centre – Digital Economy Lab. Ha fet tasques d’investigació i docència a diverses universitats del Regne Unit i Itàlia i ha fet consultoria per a governs, organitzacions i moviments socials a nivell mundial en Tecnologia, Polítiques d’Informació i el seu impacte socioeconòmic.

Francesca Bria ha estat nomenada Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona (Fotografia de l'Aj. de Barcelona)
Francesca Bria ha estat nomenada Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona (Fotografia de l’Aj. de Barcelona)