Consorci Localret

Introdució

Girona estudia el moviment turístic a partir de l’anàlisi de dades mòbils

Girona estudia el moviment turístic a partir de l’anàlisi de dades mòbils

La ciutat de Girona és pionera en l’anàlisi de l’afluència, el comportament i l’origen dels turistes a la ciutat a partir de dades mòbils reals.

Concretament l’estudi, basat en l’eina Smart Steps de Telefónica, s’ha centrat en l’última edició de Girona, Temps de Flors, que es va celebrar del 9 al 17 de maig del 2015.

Segons informa Telefònica, Smart Steps és una eina que recopila de forma anònima i agregada (no individualitzada) les dades mòbils de la xarxa de Telefònica amb l’objectiu d’entendre el comportament de grups de persones. Utilitzant aquesta nova eina, s’ha realitzat un estudi per al segment turístic de la ciutat de Girona, durant el Temps de Flors.

A partir d’aquest estudi es pot conèixer els fluxos turístic a la ciutat i així millorar en posteriors edicions les propostes i l’experiència de les milers de persones que visiten Girona en aquestes dates. En aquest sentit, l’estudi Smart Steps ha permès analitzar l’activitat turística (ja que s’ha extret de l’anàlisi als residents a la ciutat) en una zona específica, per edat, gènere i franja temporal, i alhora fer comparacions amb altres localitzacions.

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, amb Kim Faura de Telefónica en la presentació de l'estudi (Fotografia de @girona_cat)
L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, amb Kim Faura de Telefónica en la presentació de l’estudi (Fotografia de @girona_cat)

L’estudi Smart Steps ha estimat que el total de visites a la ciutat durant “Girona, Temps de Flors”, ha estat de 244.199, de les quals un 90% procedien de Catalunya, un 2% de la resta de l’Estat i un 8% d’àmbit internacional. Aquesta dada evidenciaria un increment de gairebé 45.000 visitants respecte a l’any 2012, segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat en aquella edició per la Universitat de Girona per encàrrec de l’Ajuntament.

El 97% de les visites provinents de l’Estat Español són de Catalunya i d’aquestes un 60% són de les comarques de Girona, un 35% de Barcelona, un 2% de Tarragona i un 1% de Lleida. Respecte a la distribució per gènere i per edat és molt homogènia entre les diferents comarques. La diferència més significativa s’observa entre els visitants de les comarques de Girona i de la resta de Catalunya, ja que el perfil de visitant gironí tendeix a ser més jove.

Madrid suposa el principal origen del visitant de l’Estat, amb una mitjana d’edat més elevada que la del visitant català ja que un 50% de les visites es corresponen amb persones de més de 50 anys.

Finalment, a nivell internacional s’han identificat 18.881 visitants, dels quals un 82% provenen principalment de 9 països (França, Holanda, Alemanya, Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, Polònia, Rússia i els Estats Units). França és el país que més estrangers aporta amb un 45% del total.

Turistes davant les escales de la catedral de Girona durant
Turistes davant les escales de la catedral de Girona durant “Temps de flors” (Fotografia de Pere Duran)