fondo imagen

Introdució

Guia bàsica per portar a terme un projecte de Dades Obertes d’un Ajuntament (Open Data)

Guia bàsica per portar a terme un projecte de Dades Obertes d’un Ajuntament (Open Data)

Aquest document s’ha elaborat amb la voluntat de ser una guia de treball per a tot aquell professional responsable de la gestió de les dades dins d’una organització municipal.

Està dirigit amb la clara vocació de ser un document d’utilitat, ajut i orientació en el procés de catalogació de les dades que gestiona, així com de les metadades associades, per tal de disposar d’una metodologia correcta tant a nivell d’interpretació com d’aplicació.

L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar les indicacions necessàries per elaborar, gestionar i mantenir tota la informació relativa a les metadades dels conjunts de dades de forma coherent i d’acord amb la norma.

Portada Guia Dades Obertes Web baixa resolucio

El document està a disposició del personal al servei de les administracions locals que formen part del Consorci Localret. Per obtenir-lo només cal escriure un correu electrònic sol·licitant-lo a [email protected]