Consorci Localret

Introdució

Gurb desplega la xarxa de fibra òptica a través de la canalització d’aigua

Gurb desplega la xarxa de fibra òptica a través de la canalització d’aigua

Gurb (Osona) desplega la fibra òptica pel seu municipi a través de la canalització d’aigua. Ja s’han connectat els equipaments municipals i una vintena de cases de pagès.

Dins del projecte d’interconnexió de tots els equipament municipals mitjançant fibra òptica, per tal de centralitzar els serveis de telefonia i comunicacions de l’Ajuntament millorant el servei dels equipaments i aconseguint un important estalvi econòmic, es va decidir tirar endavant una prova pilot de fer passar la fibra òptica per l’interior de les canalitzacions d’aigua, per tal de facilitar-ne el desplegament, fet que a més, creava una infraestructura de cablejat de fibra òptica disponible per a tots els veïns per a poder connectar-se a través de qualsevol operador de telecomunicacions disposat a operar compartint aquesta xarxa de comuns.

Aquest sistema pioner consisteix en posar una petita canalització de PVC flexible per dins la xarxa general d’aigua i fer passar pel seu interior la fibra òptica. L’empresa d’aigües ATCA (subministradora d’aigües a Gurb) amb l’assessorament de tècnics que han implantat aquest sistema a Anglaterra, ha estat l’encarregada de portar a terme el projecte. Un projecte que s’ha realitzat gràcies a sinergies amb l’administració pública, ATCA, la Fundació guifi.net, i l’operador local Goufone. Ha cobert 16 quilòmetres de fibra òptica a través de les canonades amb 15 arquetes, per tal de donar servei a la zona nord del poble, que és a on s’hi troben més granges i habitatges disseminats.

Imatge aèria de Gurb (Fotografia extreta del web municipal)
Imatge aèria de Gurb (Fotografia extreta del web municipal)

Actualment, informa el Consistori, ja s’ha aconseguit connectar tots els equipaments municipals disgregats pel municipi (Gurb té una extensió de 53 Km2) i una vintena llarga de cases de pagès ja estan connectades a través de la fibra òptica gràcies a aquest sistema, sense el qual no s’haurien pogut connectar mai o s’haurien hagut d’esperar molts anys al haver de dependre de les prioritats dels operadors privats. Actualment i cada dia més, les granges, per la tecnologia que utilitzen, i les persones, independentment d’on visquin, necessiten poder estar connectats a la fibra òptica. 

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquest projecte ja que dóna solucions a municipis que, com Gurb, tenen un extens territori i per les seves característiques, dificultats per fer arribar serveis a tots els veïns. Per portar a terme el projecte s’ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona a través del programa de Xarxa que ha aportat 100.000 €, la resta s’ha finançat amb recursos propis de l’Ajuntament i de la inversió generada a través de l’explotació de la xarxa de comuns.