Consorci Localret

Introdució

Informe “L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona”

Informe “L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona”

El 85% dels barcelonins es connecten diàriament a Internet. L’edat, el nivell educatiu i la renda econòmica són els principals motius pels quals hi ha dificultats en accedir a Internet, segons recull l’informe “L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona”. Es tracta d’un estudi de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) encarregat per l’Ajuntament de Barcelona i elaborat per RocaSalvatella.

Dins de la rellevància que està adquirint la ciutat de Barcelona en el panorama tecnològic i digital a nivell mundial, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut conèixer les desigualtats que puguin existir entre els ciutadans i ciutadanes dels barris de Barcelona per motius d’accés, ús i coneixement de les tecnologies de la informació. Aquest document, afegeix, ha de servir com a diagnosi, identificant els col·lectius més vulnerables a quedar-se enrere en la revolució tecnològica. Factors com l’edat, el sexe, la formació, l’ocupació, la renda, el barri o la nacionalitat no poden ser obstacle perquè els ciutadans i ciutadanes de Barcelona puguin accedir, utilitzar i tenir plena capacitació digital en les noves tecnologies.

Presentació de l'informe (Fotografia de @bcn_ajuntament )
Presentació de l’informe (Fotografia de @bcn_ajuntament )

Els ciutadans de Barcelona són ciutadans altament connectats a Internet. Un 90% dels barcelonins ha navegat a través de la xarxa en els darrers tres mesos, i més del 85% s’hi connecta diàriament. El fenomen digital, per tant, ha assolit un alt grau de transversalitat entre els ciutadans de la ciutat de Barcelona, fet que la situa al nivell dels països europeus amb més ús d’Internet per part de la seva ciutadania.

Entre les persones que no es connecten a Internet, els principals motius per no fer-ho són de caràcter econòmic i de manca de necessitat. L’accessibilitat als serveis de connectivitat de banda ampla no genera escletxa digital a Barcelona. En termes de disponibilitat de cobertura i servei de banda ampla mòbil, la ciutat presenta uns indicadors molt alts. Només s’identifiquen algunes zones puntuals amb marge de millora.

L’edat, el nivell educatiu i la renda econòmica dels barris són els principals motius d’escletxa digital

L’edat genera una escletxa digital, sobretot a partir dels 64 anys. Les generacions més joves són les més connectades i les més multi-dispositiu, però no només els mil·lennials sinó també la generació posterior fa un ús massiu d’Internet. Fins als 64 anys, almenys set de cada deu barcelonins disposa de telèfon mòbil intel·ligent amb Internet. Però tot i així, dos terços de les persones entre 65 i 74 anys té connexió a Internet a la llar i gairebé la meitat disposa de smartphone amb Internet. A joves i grans, els diferencien els interessos i necessitats vitals a l’hora d’utilitzar Internet.

acces_internet_edat_barcelo

El nivell educatiu és una variable que també provoca escletxa digital, sobretot, en el segment amb menys estudis. Nou de cada deu persones amb un nivell educatiu alt o mitjà accedeix diàriament a la xarxa, mentre que només sis de cada deu amb un baix nivell educatiu es connecta a Internet diàriament. L’escletxa educativa també es manifesta en els usos de la xarxa: les persones amb pocs estudis tenen menys contacte amb l’administració i els bancs a través de la xarxa que les persones amb un nivell educatiu alt o mitjà.

Tot i l’elevada penetració i adopció d’Internet per part dels ciutadans de Barcelona, el seu lloc de residència configura desigualtats importants. Un 96% dels ciutadans declara tenir la llar connectada a Internet, a Torre Baró aquest percentatge baixa al 62%. També s’observen diferències notables entre grans barris en l’ús de dispositius i en certs usos d’Internet (un 70% de la població de Pedralbes compra per Internet, per només un 30% de la població de Torre Baró).