Consorci Localret

Introdució

Jordi Puigneró nomenat secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Jordi Puigneró nomenat secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El Govern de Catalunya ha aprovat avui el nomenament de Jordi Puigneró com a secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, adscrit al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Puigneró i Ferrer, nascut a Sant Cugat del Vallès l’any 1974, és Llicenciat en Enginyeria de Sistemes d’Informació per la Universitat de Surrey (Anglaterra). La seva carrera professional s’inicia al departament d’informàtica del Deutsche Bank a Frankfurt, on va treballa com a analista-programador entre els anys 1997 i 2000, i més endavant a IBM, amb la tasca de consultor sènior i de cap de projectes informàtics i de noves tecnologies en el període 2000-2003.

El setembre de l’any 2003 es va incorporar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com a cap de Gabinet de l’alcaldia. Posteriorment, exerceix com a tinent d’alcalde de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia d’aquesta ciutat fins al 2013.

Pas per Localret

Ha estat membre del Consell d’Administració de Localret, càrrec que ocupà des del 2007 fins a 2013. Des de novembre de 2013 fins febrer de 2016 ha estat director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Una de les novetats més destacades de la reestructuració del Departament liderat per Neus Munté és l’assumpció per part del Departament de les competències en matèria de Telecomunicacions. Així, es crea la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que tindrà les funcions de planificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

De la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en depèn la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Aquesta Direcció General exerceix les seves funcions sens perjudici de les competències que, en matèria de polítiques industrials relacionades amb l’àmbit de les telecomunicacions i societat de la informació, corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement. 

Així mateix, queden adscrits a la nova secretaria el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). 

 Jordi Puigneró i Ferrer, secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Fotografia JM Sàrria)
Jordi Puigneró i Ferrer, secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Fotografia JM Sàrria)