Introdució

L' Ajuntament de Cambrils aplica la filosofia “smart” al conjunt de les actuacions municipals

L' Ajuntament de Cambrils aplica la filosofia “smart” al conjunt de les actuacions municipals

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i el cap de Noves Tecnologies de l’Ajuntament, Pep Budí, han presentat el projecte iCambrils. Es tracta d’un programa transversal que aplica la filosofia “Smart” en els diferents àmbits per augmentar la transparència i l’eficiència de l’Ajuntament i atendre millor els ciutadans.

L’alcaldessa ha explicat que l’Ajuntament ja fa temps que treballa en aquesta línia, especialment pel que fa a la mobilitat. Així, el projecte integra les accions futures però també aquelles que ja s’han posat en marxa o estan a punt de convertir-se en realitat.

L’Ajuntament de Cambrils (el Baix Camp) ja treballa en el portal de la transparència i dades obertes, que publicarà dades administratives i econòmiques en format reutilitzable, perquè ciutadans i empreses les puguin utilitzar i analitzar. A més, s’han establert sinergies i s’està col·laborant amb tres municipis més, la contractació electrònica. De la mateixa manera, Cambrils forma part d’un grup de treball per tal de definir un model reutilitzable per als ens locals catalans, en el marc de les SmartCities.

El cap de Noves Tecnologies, Pep Budí, ha assegurat que el projecte neix de la necessitat d’una visió integral basada en la ciutat digital, innovadora, sostenible i segura que exigeix una transformació intel·ligent tant de l’administració, com dels serveis, com del model de ciutat.

L’aposta municipal s’emmarca en la millora de la qualitat de vida, la sostenibilitat, la gestió i prestació eficient dels serveis i la innovació i la seva aplicació passa per la participació activa de les persones, redefinir models econòmics, com la col·laboració públic-privada i l’aplicació intensiva de noves tecnologies.

El projecte millorarà l’eficiència en els àmbits de la governança, l’urbanisme, la mobilitat, el medi ambient i els serveis. En el capítol de la governança destaca la transformació de l’administració electrònica, la creació de laboratoris urbans per testejar les noves tecnologies, la redefinició dels serveis i les sinergies amb municipis i ens supramunicipals.

Pel que fa a l’urbanisme, el projecte preveu que qualsevol actuació o pla concebi unes infraestructures de comunicacions de base, l’aplicació de la domòtica en edificis i espais municipals, la monitorització i optimització del consum energètic i les energies alternatives o autosostenibilitat.

En matèria de la mobilitat es crearan aparcaments intel·ligents, zones de càrrega i descàrrega controlades tecnològicament, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, punts de servei smart, una aplicació de mobilitat, informació dels transports públics en temps real i passos de vianants intel·ligents.

En Medi Ambient es millorarà la gestió de residus, l’eficiència energètica, els sistemes de rec i l’enllumenat públic.

Finalment, en l’apartat de serveis a les persones com un servei d’atenció domiciliària més eficient, una app antipànic i d’emergències ciutadanes, l’oficina virtual de tràmits arribi als dispositius mòbils.

A més, pel que fa als serveis turístics, Cambrils serà una Smart Destination amb més sistemes de comunicacions WiFi, ubiqüitat de serveis, promoció econòmica i la potenciació d’iniciatives ja existents com la realitat augmentada i l’app Cambrils 24 hores.