Consorci Localret

Introdució

La Diputació de Barcelona coordina el grup d‘Infraestructures de Dades Espacials (IDE) Locals

La Diputació de Barcelona coordina el grup d‘Infraestructures de Dades Espacials (IDE) Locals

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, coordina el grup de treball de Infraestructures de Dades Espacials (IDE) Locals en l’àmbit de l’Estat espanyol.

Segons que informa la Diputació mitjançant el seu web, l’objectiu d’aquest grup és posar en comú els coneixements i experiències de les diferents administracions locals, de cara al desplegament dels serveis i infraestructures necessàries per implementar les Infraestructures de Dades Espacials (IDE) a escala local.

Aquest grup de treball, depenent de la Comissió Especialitzada en IDE del Consell Superior Geogràfic depenent del Ministeri de Fomento, va celebrar la seva darrera reunió a Sevilla en el marc de les VI Jornades Ibèriques d’Infraestructures de Dades Espacials (JIIDE) que van tenir lloc a principis de novembre.

D’acord amb la normativa vigent, l’Administració local, com l’administració pública més propera al territori i al ciutadà, és la que ha de produir la cartografia topogràfica a escales grans i qualsevol cartografia temàtica que precisi en l’exercici de les seves competències, així com la informació geogràfica equivalent a aquestes escales dins els seus límits territorials.

Aquest grup de treball s’avoca a posar en comú coneixements i experiències de les diferents administracions locals per crear o desenvolupar infraestructures i serveis d’informació geogràfica en l’àmbit competencial local.

Institut Cartografic
Captura d’una imatge (corresponent al municipi de Badalona) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya