Consorci Localret

Introdució

La Diputació de Barcelona crea un portal d’imatges dels arxius municipals

La Diputació de Barcelona crea un portal d’imatges dels arxius municipals

La Diputació de Barcelona ha creat el nou portal Imagina amb l’objectiu de reunir les imatges dels diferents arxius municipals, integrats a la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM). Un web, que compta ja amb gairebé 10.000 imatges (més de 1.600 són públiques), amb una cronologia que va des de l’any 1881 al 2014, dels tres primers ajuntaments que formen part del projecte: Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Tavertet.

A més, Imagina permet la gestió interna i pública d’aquests fons i col·leccions d’imatges per part de cada arxiu municipal. Cal destacar que aquest gestor d’imatges pretén gestionar les imatges generades pels departaments de comunicació, premsa, protocol i altres unitats administratives municipals que han d’ingressar a l’arxiu municipal, a més dels fons i col·leccions d’imatges que ja es troben als mateixos arxius municipals o que poden ingressar des de l’àmbit territorial municipal, com a patrimoni documental local.

I és que el propòsit d’Imagina és garantir una eina de gestió per als arxius municipals dels ajuntaments i, alhora, promoure l’accés i la difusió dels fons i col·leccions d’imatges envers als interessats, investigadors i als ciutadans en general.

Captura de la imatge de portada del nou portal de difusió dels materials gràfics dels arxius municipals

Les bases del projecte se situen en els treballs tècnics del Grup de Treball d’Arxius Fotogràfics de la Central de Serveis Tècnics (arxius que disposen de responsable tècnic propi) de la Xarxa d’Arxius Municipals, format pels Ajuntaments de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Matadepera, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Tavertet, Terrassa, Viladecans i l’Oficina de Patrimoni Cultural. Per al proper any, es preveu la incorporació d’una quinzena d’ajuntaments més de la Xarxa d’Arxius Municlipals.