Introdució

La Diputació de Barcelona i Localret col•laboren per elaborar estudis tècnics per proveir de banda ampla als municipis

La Diputació de Barcelona i Localret col•laboren per elaborar estudis tècnics per proveir de banda ampla als municipis

El Catàleg de Serveis 2018 aprovat per la Diputació de Barcelona ofereix als governs locals una línia específica per a la redacció d’estudis per a la provisió de banda ampla al territori.

Aquest recurs tècnic el poden demanar els ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades (EMD), i el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 d’abril de 2018.

En el marc de convocatòries anteriors, diferents municipis han pogut disposar dels següents tipus d’estudi, entre altres:

  • Estudi per a la millora dels serveis de telecomunicacions en el municipi
  • Estudi per a la definició d’una estratègia de desplegament d’infraestructures d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ens local (equipaments públics, zones d’activitat econòmica, etc.)
  • Estudi sobre l’estat de les infraestructures de telecomunicacions en els polígons industrials
  • Estudi tècnic per a la connectivitat de les empreses dels polígons industrials
  • Estudi per a la provisió de banda ampla aprofitant la xarxa municipal de televisió per cable existent
  • Estudi de cobertures reals de telefonia mòbil per a la millora de la provisió de banda ampla

La Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs en col·laboració amb el Consorci Localret, en el marc del Conveni de col·laboració interadministrativa signat amb data 2 d’octubre de 2014 entre les dues administracions públiques. D’acord amb aquest Conveni, la Diputació de Barcelona reconeix al Consorci Localret com a l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual desenvoluparà projectes estratègics d’interès per a les entitats locals.

Davant de qualsevol dubte o aclariment, tant els responsables electes com els tècnics dels ens locals, us podeu posar en contacte amb l’àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu electrònic [email protected]. També podeu trobar més informació al següent enllaç:

Catàleg de Serveis 2018. Ciutats i regions digitals. Estudis per a la provisió de banda ampla al territori (pàgina 6).