La Diputació de Barcelona i Localret col·laboren per elaborar estudis per a la millora de la banda ampla als municipis

06/03/2023

Entre els recursos posats a l’abast dels governs locals, s’inclouen la elaboració d’estudis per a la interconnexió d’equipaments municipals, la millora de la connectivitat de les empreses als polígons industrials, la millora de la connectivitat a les masies disseminades del municipi i la millora de la cobertura de telefonia mòbil en el territori.

El Catàleg de serveis 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023 aprovat per la Diputació de Barcelona, posa a l’abast dels governs locals recursos d’assistència i cooperació local, destacant entre tots ells una línia específica per a la redacció d’estudis per a la provisió de banda ampla al territori adreçada als ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, o el que és el mateix, per al 93% dels municipis de la demarcació de Barcelona. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 30 d’abril de 2023.

En el marc de convocatòries anteriors, s’han atès més de 150 sol·licituds en relació als següents estudis tipus:

  • ESTUDI BÀSIC – Estudi per definir les accions a impulsar per l’ajuntament per a la millora de l’accés a la banda ampla.

Té com a objectiu avaluar la situació present i futura del municipi i el seu entorn, respecte les infraestructures, xarxes i serveis de telecomunicacions, tant públiques com privades, per tal de definir les accions que els ajuntaments puguin impulsar per tal de contribuir a la millora de l’accés a la banda ampla en el territori.

  • ESTUDI D’ESTRATÈGIA – Estudi per definir l’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures i/o xarxa d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament.

Té com a objectiu definir l’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures i/o xarxa, posant en valor les infraestructures existents, que permeti la interconnexió dels equipaments municipals i possibiliti el desplegament massiu de dispositius per a una gestió intel·ligent del territori.

  • ESTUDI DE CONNECTIVITAT MASIES – Estudi per a la millora de la connectivitat de les masies disseminades del municipi.

Té com a objectiu definir una proposta de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures existents, que faciliti dotar de connectivitat d’alta capacitat a les masies disseminades del municipi.

  • ESTUDI DE CONNECTIVITAT POLÍGONS INDUSTRIALS – Estudi per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.

Té com a objectiu definir una proposta de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures existents, que faciliti dotar de connectivitat d’alta capacitat a les empreses dels polígons industrials.

  • ESTUDIS DE COBERTURA – Estudi per determinar la cobertura real de telefonia mòbil.

Té com a objectiu determinar la cobertura real de telefonia mòbil (mitjançant mesures preses in situ) en relació als serveis mòbils de veu i de dades, per tal d’avaluar la situació present i poder definir les accions a impulsar per a la millora de la cobertura de telefonia mòbil.

 La Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs en col·laboració amb el Consorci Localret, atès que reconeix al Consorci Localret com l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual es desenvolupen projectes estratègics d’interès per a les administracions locals.

Davant de qualsevol dubte o aclariment, tant els responsables electes com els tècnics dels ens locals es poden posar en contacte amb l’Àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu electrònic consorci@localret.cat. També poden trobar més informació al Catàleg de serveis 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023 de la Diputació de Barcelona (Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. Innovació i governs digitals. Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, amb codi de recurs 23113).