Introdució

La Diputació de Barcelona s’adhereix al Consorci Localret

La Diputació de Barcelona s’adhereix al Consorci Localret

El President de Localret i alcalde de Manresa, Valentí Junyent i el diputat d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, Carles Rossinyol, han signat el conveni de col·laboració que formalitza la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret.

Localret i la Diputació de Barcelona han treballat des de fa anys de manera estreta en l’àmbit de l’assessorament als municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

La modificació dels Estatuts de Localret, aprovada en la darrera Assemblea del Consorci, permet la integració de les entitats locals catalanes de caràcter territorial. Així Localret està format actualment per més de 800 municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes FMC i ACM, amb la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament TIC en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el desplegament i l’explotació de xarxes, les prestacions de serveis de comunicacions electròniques i l’administració electrònica.

Les dues institucions treballen conjuntament per impulsar la societat del coneixement al servei de tots els municipis. Un clar exemple d’aquesta tasca és la possibilitat que tenen els governs locals d’adherir-se a la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions. Aquesta és una eina més del treball en xarxa que ofereix la Diputació, en col·laboració amb Localret,  perquè els municipis puguin millorar la qualitat i l’eficàcia dels seus serveis així com optimitzar recursos. 

Carles Rossinyol (Diputació) i Valentí Junyent (Localret) en la signatura del conveni realitza a la seu de Localret el 3 d’octubre del 2014
Carles Rossinyol (Diputació) i Valentí Junyent (Localret) en la signatura del conveni realitza a la seu de Localret el 3 d’octubre del 2014
Valentí Junyent, president de Localret, amb Carles Rossinyol, que serà vicepresident de Localret, acompanyats dels també vicepresidents Andreu Francisco, alcalde d’Alella, (a l’esquerra de la imatge) i Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (a la dreta de la fotografia)
Valentí Junyent, president de Localret, amb Carles Rossinyol, que serà vicepresident de Localret, acompanyats dels també vicepresidents Andreu Francisco, alcalde d’Alella, (a l’esquerra de la imatge) i Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (a la dreta de la fotografia)