Consorci Localret

Introdució

La fibra òptica arribarà a 4 polígons industrials de Polinyà

La fibra òptica arribarà a 4 polígons industrials de Polinyà

L’Ajuntament de Polinyà (el Vallès Occidental) ha arribat a un acord amb l’operador Adamo Telecom per tal que quatre polígons industrials del municipi es dotin dels serveis de telecomunicacions basats en la fibra òptica.

En el marc de l’acord de col·laboració amb els municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament va desenvolupar un estudi de les necessitats dels polígons industrials del municipi en l’àmbit de les telecomunicacions.

L’estudi va evidenciar les mancances i les necessitats de les empreses d’aquest territori. Arran d’això, es va contactar amb diverses operadores de telecomunicacions amb l’objectiu d’aconseguir el cablejat generalitzat amb fibra òptica dels 4 polígons industrials del municipi.

Fruit d’aquest treball s’ha aconseguit arribar a un acord, que s’haurà de concretar en un conveni de col·laboració, amb l’operadora Adamo Telecom. Per assolir aquest objectiu, l’Ajuntament cedirà l’ús de les canalitzacions de què disposa -principalment als polígons de Can Humet i Llevant- i Adamo es farà càrrec de la instal·lació i comercialització de la fibra òptica.

Aquesta actuació facilitarà la tasca de les empreses i millorarà la competitivitat dels polígons de Polinyà, ja que es tracta d’una infraestructura absolutament necessària per a donar resposta als nous reptes de l’economia productiva.

En un període aproximat de 6 mesos, Adamo té previst finalitzar els treballs d’estesa del cablejat de fibra òptica als quatre polígons. Naturalment, el cablejat es farà sempre i quan hi hagi empreses que estiguin interessades a contractar el servei.

Actualment, l’empresa pot garantir una cobertura aproximada d’un 90% de les empreses dels polígons. L’accés a Polinyà serà pel polígon de Can Humet, el primer a ser cablejat, i després es continuarà pels de Llevant, Nord-est i, finalment, el de Sud-est.

Infraestructura en reserva

Projectes de desplegament d’una xarxa de fibra òptica com aquest de Polinyà, extensible a altres municipis, es poden portar a terme, en part, perquè els ajuntaments disposen d’una infraestructura de telecomunicacions en reserva, amb possibilitat de ser cedides a operadors existents, en el marc dels convenis de col·laboració per al desenvolupament d’infraestructures de xarxes de telecomunicacions en el territori subscrits entre el Consorci Localret i diferents operadores de telecomunicacions, al qual  l’Ajuntament de Polinyà es troba adherit.

Zona industrial a Polinyà (Fotografia extreta del web l'Ajuntament)
Zona industrial a Polinyà (Fotografia extreta del web l’Ajuntament)