Introdució

La Generalitat ampliarà al 99% de la població la cobertura de banda ampla a 20Mbps

La Generalitat ampliarà al 99% de la població la cobertura de banda ampla a 20Mbps

El 99% de la població de Catalunya i el 91% del territori tindran cobertura de banda ampla, fins a 20Mbps, en els propers mesos. Ho ha anunciat la Generalitat de Catalunya després de signar un acord amb l’operadora de telecomunicacions Telefònica que garantirà la continuïtat del servei de la xarxa de Banda Ampla Rural (BAR) i en millorarà les prestacions. De la seva banda, el govern espanyol té previst aprovar un pla perquè abans del 2020 les operadores concessionàries de serveis en les freqüències de la banda de 800Mhz, garanteixin un accés a una velocitat mínima de 30Mbps al 90% dels ciutadans de les unitats de població de menys de 5.000 habitants.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’acord a què ha arribat amb l’operadora de telecomunicacions Telefónica, garantirà la continuïtat del servei de la xarxa de Banda Ampla Rural (BAR) al territori que fins ara oferia la companyia Iberbanda-Telefónica, en el marc del contracte signat l’any 2012 i que vencia a l’octubre de 2018.

La solució tecnològica en la qual es basarà el nou servei, està vinculada a la cobertura de les xarxes mòbils 3G i 4G que millora les prestacions de la xarxa WiMAX actual. Aquest nou servei anomenat Accés Fix Radio (AFR), permetrà  velocitats de fins a 20Mbps i possibilitarà accedir a continguts audiovisuals del servei Fusion, amb uns preus equivalents als del servei BAR actual.

Amb aquesta solució s’incrementarà la cobertura al territori del servei, que passarà del 66% al 91% del territori català i del 94% al 99% de la població. Concretament s’efectuaran 54 actuacions de millora de cobertura del servei 3G i 4G (progressivament 25 centres migraran del servei 2G a 3G, s’instal·laran 9 equips reflex a nous emplaçaments i s’instal·laran a 20 emplaçaments nous equips 4G a 3,5GHz de nova generació).

Actualment, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital està realitzant les gestions territorials pertinents per informar els Consells Comarcals d’aquest acord i dels seus efectes i, paral·lelament, Telefónica està proposant als clients actius del servei BAR la nova oferta per, si així ho volen, donar-los d’alta al nou servei AFR.   

 

Ordre ministerial

Paral·lelament, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital recentment va obrir un tràmit d’audiència i informació pública, previ a l’aprovació d’ un pla que proporcioni la cobertura que permeti l’accés a serveis de banda ampla a velocitat de 30 Mbps o superior al 90% dels ciutadans de les unitats de població de menys de 5.000 habitants. Aquest pla, l’hauran d’executar els tres operadors titulars de concessions de telefonia mòbil a la banda de 800 MHz: Telefónica, Vodafone i France Telecom.

Amb aquesta mesura es contribuirà al compliment de l’objectiu fixat en l’Agenda Digital per a Europa i a l’Agenda Digital per a Espanya d’arribar a l’any 2020 a una universalització de la cobertura de banda ampla fixa a 30Mbps. A més, el pla permetrà l’aparició de nous negocis i oportunitats en zones rurals, contribuint al assentament de la població rural, fomentant la repoblació de municipis i reforçant un major equilibri econòmic entre les diferents parts del territori.