Consorci Localret

Introdució

La Generalitat aprova l’impuls de les actuacions proposades pel Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya

La Generalitat aprova l’impuls de les actuacions proposades pel Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya

El Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya, subscrit pel Consorci Localret, ja compta amb un Pla d’Acció. Es tracta d’una bateria de 94 línies d’actuació que es proposen implementar fins al 2023 amb una inversió necessària de 600 milions d’euros. L’Acord de Govern suposa el tret de sortida per convertir l’estratègia del Pacte Nacional en realitats que millorin els cinc eixos sobre els que vol incidir: infraestructures de comunicacions electròniques, ciberseguretat, territori intel·ligent, administració digital i internet industrial.

El Pla d’Acció surt de la feina que durant els darrers mesos han fet més d’un centenar de persones representants de les diferents administracions públiques catalanes i de l’ecosistema digital del país, i que s’han repartit en diferents grups de treball i discussió. Amb aquest Pla d’Acció, el Pacte Nacional podrà donar resposta als següents reptes:

  • Vetllar pels drets i deures de la societat civil i apoderar-la en l’entorn digital
  • Fomentar l’economia digital
  • Fomentar la innovació digital
  • Garantir les infraestructures, xarxes i connectivitat d’alta capacitat a tot el territori
  • Dotar-se i estendre l’ús de la tecnologia digital
  • Aprofundir en la recollida, gestió i ús de dades
  • Oferir nous productes i serveis digitals
  • Crear nous serveis inter-administratius
  • Capacitar i apoderar els professionals del sector públic
  • Definir els mecanismes per a garantir la co-governança de la Transformació Digital

Així, es proposen actuacions per l’impuls de polítiques que fomentin el desplegament d’infraestructures de comunicacions electròniques que garanteixin arreu de Catalunya una oferta fonamentada en xarxes de nova generació competitiva i en règim de competència, atenent a que es considerarà com una qüestió estratègica que condicionarà el nivell de competitivitat econòmica del nostre país i la seva cohesió social i territorial.

Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya ha encarregat a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital l’anàlisi de l’impacte d’aquestes actuacions en cadascun dels àmbits de treball desenvolupats i li demana una proposta per a la seva implementació tenint en compte l’impacte organitzatiu, econòmic i temporal de les mesures proposades. També ha acordat la constitució d’un grup de seguiment, amb la resta d’administracions i entitats signants del Pacte, per al desplegament dels acords en l’àmbit de les respectives organitzacions.

El Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya es va signar a l’octubre de 2016 per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Consorci Localret per establir mecanismes de col·laboració, fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital a tot el territori català i donar una resposta als grans reptes que planteja la revolució digital.