Consorci Localret

Introdució

La primera convocatòria de “WiFi4EU” s’obrirà el primer trimestre de 2018

La primera convocatòria de “WiFi4EU” s’obrirà el primer trimestre de 2018

Ja hi ha calendari per l’esperada primera convocatòria d’ajuts pel programa WiFi4EU impulsat per la Comissió Europea. Segons ha informat la Generalitat de Catalunya, a partir del 18 de gener, els ens locals que vulguin optar a finançament per oferir Wi-Fi gratuïta als ciutadans en espais i equipaments públics, poden registrar-se al portal del projecte. En aquest mateix portal és des d’on hauran de presentar la sol·licitud formal durant el primer trimestre del 2018, tot i que encara no s’ha anunciat el dia.

És molt important destacar que la Comissió Europea atendrà els projectes per estricte ordre de presentació de les sol·licituds. El programa WiFi4EU preveu 5 convocatòries d’ajuts des d’ara i fins al 2020. En total es distribuiran 120 milions d’euros per fer arribar la connexió Wi-Fi d’alta velocitat a zones públiques d’arreu d’Europa, com parcs, places, edificis oficials, biblioteques i museus. 

Segons informa la Generalitat citant fonts de la Comissió Europea, en aquesta primera ronda s’adjudicaran 1.000 ajuts per un valor aproximat de 15.000 euros cadascun. Els criteris d’adjudicació preveuen un mínim de 15 ajuts per estat membre i un màxim del 8% de l’import total per garantir un equilibri geogràfic en la distribució dels fons disponibles. També cal subratllar que només es finançarà una sol·licitud per municipi durant tota la vigència del programa (2018-2020). Els municipis disposaran d’un any i mig per a posar en marxa el servei i hauran de cobrir els costos operatius i el manteniment durant al menys 3 anys. El servei ofert al ciutadà haurà de ser completament gratuït, sense publicitat i sense obtenció de dades personals dels usuaris per a finalitats comercials.

 

 

Tal com hem anat informant, la iniciativa “Wifi4EU” s’emmarca en un paquet de mesures orientades a crear un mercat únic digital i a trencar el desequilibri tecnològic territorial que afecta a molts països de la Unió Europea. Aquesta proposta vol garantir una connectivitat inalàmbrica local amb caràcter gratuït i sense condicions discriminatòries en centres de la vida pública de les comunitats locals, inclosos els espais a l’aire lliure, sense distorsionar ni falsejar la competència. És per això, que no podran obtenir finançament aquelles sol·licituds que dupliquin ofertes gratuïtes ja existents en la mateixa zona, siguin públics o privats.

Tal com hem anat advertint des de Localret, malgrat l’objectiu d’aquesta mesura, cal tenir en compte que ateses les restriccions que preveu la normativa estatal per què una administració pública pugui instal·lar i explotar una xarxa pública i/o prestar un servei de comunicacions electròniques, el projecte WIFI4EU pot tenir una aplicació molt limitada per a les administracions locals de tot l’Estat

 

Qui es pot presentar  

Només seran admeses les sol·licituds presentades per municipis o associacions municipals que el propi estat membre hagi permès presentar. En aquest sentit, i pel què fa a Espanya, s’està a l’espera de la confirmació d’aquesta autorització, però tot apunta a què s’autoritzaria a tots els municipis descartant, en canvi les diputacions.   

També convé destacar que seran rebutjades totes aquelles candidatures realitzades per consultories externes. Les empreses interessades en facilitar serveis vinculats a aquest projecte, es poden inscriure al portal de WiFi4EU, si bé això no els donarà cap dret especial i només obtindran publicitat i facilitat perquè els municipis puguin trobar-los com a proveïdors.

Més informació sobre el projecte “Wifi4EU” a: http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170908IPR83454/wifi-gratuito-en-lugares-publicos-aprobado-un-programa-de-financiacion-europeo