Consorci Localret

Introdució

L’Ajuntament de Barcelona obre un nou portal de participació ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona obre un nou portal de participació ciutadana

El portal decidim.barcelona és ara l’espai de participació que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona. Aquest web serà marc dels processos participatius de ciutat i dels barris per construir de manera col·lectiva les polítiques municipals amb la ciutadania. A Gràcia i l’Eixample es farà una prova pilot.

decidim.barcelona” és el nou portal de participació de l’Ajuntament de Barcelona. Permet participar, debatre i decidir de manera col·lectiva. És una eina municipal posada al servei de la ciutadania. Per participar s’ha d’entrar a www.decidim.barcelona i registrar-se.

Cap a la democràcia participativa

A més de participar en línia a decidim.barcelona, al web hi ha informació sobre les trobades que es fan als barris al voltant dels processos participatius. Aquestes trobades facilitaran la participació de les persones menys avesades a les eines digitals. Aquestes dues vies de participació permeten donar solucions col·lectives als grans reptes de ciutat i als de cada barri.

decidim barcelona

Processos participatius

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa nous processos participatius per a la construcció ciutadana de les polítiques públiques. Com ha destacat el comissionat de Participació, Fernando Pindado: “Es posa la tecnologia al servei dels processos democràtics.”

Al web ja estan en marxa les primeres proves pilot d’uns pressupostos participatius, els dels districtes de Gràcia i l’Eixample. Al districte de l’Eixample la ciutadania podrà proposar, prioritzar i triar propostes d’actuació per al foment de la cultura, les dones, els feminismes, la diversitat sexual, l’economia social i solidària, la gent gran i la qualitat de l’aire. La ciutadania farà una selecció de projectes fins a arribar als 500.000 euros de despesa.

Al districte de Gràcia, es destinaran 150.000 euros a projectes vinculats al foment de la cultura centrat als barris del Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut, i altres àmbits com les dones, els feminismes, la diversitat sexual i l’economia social i solidària. Els veïns del districte podran decidir quins projectes es repartiran el pressupost, a partir de la priorització que faran tres taules de treball en què també serà convidat tothom.

Els dos processos són dues proves pilot diferents per poder avaluar-ne la metodologia, el procediment i els resultats d’entre les diferents possibilitats a l’hora d’emprendre un procés de pressupostos participatius.

L’antecedent del Pla municipal

El web decidim.barcelona va néixer amb el procés participatiu del Pla muncipal el mes de febrer del 2016. Fins a l’abril hi van participar 39.049 persones, 24.028 a través de la plataforma, i en van sorgir 10.860 propostes. El 72,2% es van incloure al document que es va elaborar quan va acabar el període de participació.

Plataforma de codi obert

La plataforma decidim.barcelona està basada en codi obert que permet a qualsevol ciutadà saber com està construïda, reutilitzar-la o millorar-la. De fet, vol esdevenir un dels projectes de programari lliure més importants impulsats des d’una administració pública.