Consorci Localret

Introdució

L’Ajuntament de Berga té nova seu electrònica i portal de transparència

L’Ajuntament de Berga té nova seu electrònica i portal de transparència

L’Ajuntament de Berga (el Berguedà) ha activat la nova seu electrònica i el portal de transparència, des dels quals es poden dur a terme 22 tràmits electrònics i accedir als continguts d’interès per a la ciutadania.

S’hi pot accedir des de la pestanya ‘Seu electrònica’ que es pot trobar a www.ajberga.cat i també des de qualsevol altre navegador mitjançant l’adreça https://www.seu-e.cat/web/berga

La seu electrònica ofereix plenes garanties jurídiques i de seguretat, unes condicions que es recullen a l’Article 10 de la Llei 11/2007, i que es caracteritzen per la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis; la identificació del titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes; el fet de poder disposar de sistemes que permetin l’establiment de comunicacions segures; els principis d’accessibilitat i usabilitat d’acord amb les normes establertes, estàndards oberts i, si s’escau, els altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans; i els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

Així, des de la seu electrònica es podrà accedir als principals serveis electrònics que l’Ajuntament de Berga posa a disposició de la ciutadania, entitats i empreses, com ara la tramitació electrònica, la facturació electrònica, la notificació electrònica o el perfil del contractant. 

Imatge de la seu electrònica de l’Ajuntament de Berga

Pel que fa al portal de transparència, integrat en la mateixa plataforma, és el lloc on el consistori berguedà hi anirà publicant tots els continguts que siguin d’interès per a la ciutadania, sobre la seva activitat diària, donant resposta a les obligacions que recull la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Tant la seu electrònica com el portal de transparència són de titularitat, gestió i administració de l’Ajuntament de Berga, i responen a la voluntat de l’equip de govern d’adequar-se a la normativa vigent i de seguir treballant per tal d’acostar l’Ajuntament a la ciutadania. Per tal de completar aquest canvi, al setembre es faran una sèrie de xerrades dirigides a la ciutadania, entitats i empreses per explicar amb més profunditat aquests dos portals i el funcionament d’aquests. Igualment, també està previst presentar un nou catàleg de tramitació que incorporarà més de 50 tràmits, amb noves fitxes informatives actualitzades, nous formularis i un sistema d’identificació digital nou, l’IdCAT Mòbil, que permetrà iniciar els tràmits electrònicament d’una manera molt més senzilla, basat en contrasenyes que s’envien al mòbil de la ciutadania, sense necessitat d’instal·lar certificats a l’ordinador ni cap tipus de complexitat tecnològica.