Consorci Localret

Introdució

L’Ajuntament de Lleida permet fer de manera telemàtica prop d’un 75% de les tramitacions relatives a activitats econòmiques

L’Ajuntament de Lleida permet fer de manera telemàtica prop d’un 75% de les tramitacions relatives a activitats econòmiques

L’Ajuntament de Lleida ha presentat una plataforma electrònica que permet fer, de manera totalment telemàtica, prop del 75% de les tramitacions relatives a activitats econòmiques que actualment es presenten al consistori lleidatà.

La plataforma que es posa en marxa està adreçada a persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar activitats econòmiques innòcues i de baix risc, incloses en els annexos de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya, i també a les activitats, no incloses en la citada llei, subjectes a presentar una comunicació prèvia o una declaració responsable que s’assenyalen en l’article 21 de l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa i control d’activitats.

A partir d’ara, els tràmits que es podran fer totalment de manera electrònica serà la presentació de la comunicació prèvia per l’inici i modificació d’activitats de baix risc, la presentació de la declaració responsable per a l’inici i modificació d’activitats innòcues i la sol·licitud de l’informe previ en matèria d’incendis, unes activitats que suposen prop del 75% de l’activitat econòmica a Catalunya i el 51,5% de la població ocupada –segons el canal empresa de GenCat. A nivell d’expedients presentats, representa aproximadament la tramitació electrònica de 680 sol·licituds anuals.

Paulatinament s’aniran incorporant a la plataforma més tràmits, com per exemple els expedients d’activitats i expedients d’obres, que suposen aproximadament uns 1000 expedients d’activitats anuals i uns 1.600 expedients d’obres anuals. Com a expedients d’activitats destaquen les llicències i comunicacions prèvies per iniciar activitats subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats; les llicències i comunicacions prèvies per a efectuar espectacles i activitats recreatives extraordinàries; i els controls inicials i periòdics de les activitats. Com a expedients d’obres es preveu incorporar a la plataforma les llicències i comunicacions prèvies per a realitzar obres.

Presentació de la nova plataforma de tramitació electrònica (Foto: Paeria de Lleida)

Per accedir a la plataforma cal fer-ho des del portal web www.paeria.es. Una vegada al web de l’Ajuntament de Lleida, cal anar a tràmits i, posteriorment, a intervenció administrativa de les activitats. En tots els tràmits apareix la informació actualitzada referent al procediment i es pot realitzar el tràmit electrònicament si s’accedeix amb certificat digital.

Cal destacar que aquesta plataforma electrònica permetrà a l’Ajuntament de Lleida integrar-se a la Finestreta Única Empresarial (FUE), que és la xarxa interadministrativa que té la finalitat de facilitat l’accés als tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica.