Consorci Localret

Introdució

L’Ajuntament de Manlleu gestiona la meitat de les factures dels seus proveïdors en format electrònic

L’Ajuntament de Manlleu gestiona la meitat de les factures dels seus proveïdors en format electrònic

Les factures electròniques que gestiona l’Ajuntament de Manlleu (Osona) ja són un 49,7% del total, millorant així les garanties de recepció i registre a més de reduir el temps de tramitació i pagament. L’objectiu de l’Ajuntament és anar reduint el nombre de factures en paper i aconseguir arribar al 100% de facturació electrònica durant els mesos vinents. 

La presentació de factures electròniques a l’Ajuntament de Manlleu es basa en l’enviament de les factures en fitxers en format XML que els proveïdors han de penjar al portal web de recepció de factures electròniques de l’eFACT, servei del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), i que automàticament registra i s’incorpora al programa de gestió comptable de l’Ajuntament fomentant una millor eficiència i rapidesa en la gestió de les factures.  

Cal recordar que el 15 de gener d’aquest any 2015 va entrar en vigor la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic que obliga als proveïdors de les administracions a facturar electrònicament tots els imports majors de 5.000 € i en cas de contractes administratius. 

Des de l’Ajuntament de Manlleu es fa una tasca d’informació i assessorament als proveïdors mitjançant l’edició d’un tríptic i l’assessorament directe i personalitzat als proveïdors que ho requereixen. També es pot consultar  tota la informació d’interès sobre la factura electrònica a aquesta pàgina web de l’Ajuntament.

Evolució factures electròniques Ajuntament de Manlleu (Font: Aj. de Manlleu)
Evolució factures electròniques Ajuntament de Manlleu (Font: Aj. de Manlleu)