Consorci Localret

Introdució

Llum verda del Parlament Europeu al projecte “WiFi4EU”

Llum verda del Parlament Europeu al projecte “WiFi4EU”

El Parlament Europeu ha donat llum verda al projecte  WiFi4EU. El passat dimarts 12 de setembre es va aprovar la proposta de modificació legislativa per 582 vots a favor, 98 en contra i 9 abstencions i l’1 de novembre el DOUE va publicar el reglament definitiu del projecte WIFI4EU. Aquesta proposta s’emmarca en un paquet de mesures orientades a crear un mercat únic digital i a trencar el desequilibri tecnològic territorial que afecta a molts països de la Unió Europea.

Tal com hem anat informant, la iniciativa “Wifi4EU” consisteix en una convocatòria de subvencions que preveu una dotació de 120 milions d’euros en tres anys per fer arribar la connexió wifi d’alta velocitat a zones públiques d’arreu d’Europa.

El projecte vol garantir una connectivitat “inalàmbrica” local amb caràcter gratuït i sense condicions discriminatòries en centres de la vida pública de les comunitats locals, inclosos els espais a l’aire lliure, sense distorsionar ni falsejar la competència. És per això, que no podran obtenir finançament aquelles sol·licituds que dupliquin ofertes gratuïtes ja existents en la mateixa zona, siguin públics o privats. Es preveu que la mesura pugui afavorir un mínim de 6.000 comunitats en tota la UE, tenint en compte l’ordre d’arribada de les  sol·licituds.

Els organismes públics que desitgin optar al programa d’ajuts hauran de cobrir els costos operatius i el manteniment durant al menys 3 anys. El servei ofert al ciutadà haurà de ser completament gratuït, sense publicitat i sense obtenció de dades personals dels usuaris per a finalitats comercials.

El termini de presentació de sol·licituds està previst que s’obri a començaments de 2018.

 

Restriccions de la normativa estatal

Tal com hem destacat en informacions anteriors, el projecte WIFI4EU pot tenir una aplicació molt limitada per a les administracions locals de tot l’Estat.

Recordem que, segons la normativa estatal, una administració pública només pot instal·lar i explotar una xarxa pública i/o prestar un servei de comunicacions electròniques mitjançant una entitat o societat que tingui com a objecte social aquesta finalitat (llevat d’algunes excepcions com ara les biblioteques, telecentres, etc..), i que, per altra banda, l’accés a Internet mitjançant wifi gratuït en espais oberts només es pot oferir amb una limitació de velocitat de 256 kbps.

En aquest sentit, precisament el text aprovat pel Parlament Europeu afegeix una esmena segons la qual, la regulació s’entén sense perjudici de “…las disposiciones nacionales que impidan a los ayuntamientos ofrecer directamente una conexión inalámbrica con carácter gratuito, pero les permita hacerlo mediante entidades privadas”.

Més informació sobre el projecte “Wifi4EU” a: http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170908IPR83454/wifi-gratuito-en-lugares-publicos-aprobado-un-programa-de-financiacion-europeo