Consorci Localret

Introdució

Localret i Diputació de Barcelona col·laboren per elaborar estudis de provisió de banda ampla

Localret i Diputació de Barcelona col·laboren per elaborar estudis de provisió de banda ampla

Els ajuntaments de municipis fins a 50.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques de Barcelona poden sol·licitar suport tècnic per a l’elaboració d’estudis de provisió de banda ampla al territori.Aquest suport tècnic destinat als ens locals preveu dos nivells d’intervenció possible:

Estudis per a la millora dels serveis de telecomunicacions en el municipi:

– A partir de les oportunitats i fortaleses detectades, es defineix l’estratègia a seguir per millorar el serveis de telecomunicacions existents en el municipi.

Estudis de connectivitat i desplegament:

– Es defineix l’estratègia de desplegament d’infraestructures de telecomunicació que permeti dotar de connectivitat els equipaments públics, polígons industrials i altres elements que siguin d’interès del municipi.

Aquest suport tècnic es dóna amb la col·laboració del Consorci Localret en el marc del Catàleg de Serveis 2016 aprovat per la Diputació de Barcelona dins el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (codi recurs número 16078 de l’epígraf “Ciutats i regions digitals. Estudis de provisió de banda ampla al territori”).

Fins el 31 de març

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de març de 2016.

Aquesta col·laboració entre ambdues institucions és fruit de la incorporació l’any 2014 de la Diputació de Barcelona al Consorci Localret com a membre de ple dret amb l’objecte de millorar la qualitat i l’eficàcia de les actuacions de suport als ens locals de la demarcació de Barcelona. Es reconeixia així el Consorci Localret com a l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les TIC per a desenvolupar projectes estratègics d’interès per als ens locals.

cataleg_serveis_2016

Cal afegir que en el període 2014/2015 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona han col·laborat en l’elaboració d’estudis vinculats a 26 municipis com ara:

  • Estudi per a la provisió de banda ampla al municipi
  • Estudi per a la provisió de banda ampla en relació a la millora d’interconnexió dels equipaments municipals
  • Estudi per a la provisió de banda ampla en relació a la millora de serveis vinculats a ciutats intel·ligents
  • Estudi per a la provisió de banda ampla als polígons industrials
  • Estudi per a la provisió de banda ampla posant en valor la xarxa de televisió per cable existent
  • Estudi per a la provisió de banda ampla mitjançant el desplegament d’una xarxa de fibra òptica municipal
  • Estudi de cobertures de telefonia mòbil per a la millora de la provisió de banda ampla al municipi
  • Estudi per a l’ordenació d’infraestructures de telefonia mòbil al municipi
  • Estudi de viabilitat de l’ús de les infraestructures de telecomunicacions existents

Davant de qualsevol dubte o aclariment, els responsables electes o tècnics dels ens locals es poden posar en contacte amb l’àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu [email protected] o visitant el web de la Diputació de Barcelona.