Consorci Localret

Introdució

Manresa acull aquest dijous l’Assemblea General Localret

Manresa acull aquest dijous l’Assemblea General Localret

Manresa (el Bages) acollirà aquest dijous, 29 d’octubre, l’Assemblea General del Consorci Localret. L’Assemblea escollirà el nou president/a que rellevarà l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, elegit president de Localret a l’Assemblea de 2011, i que no opta a la reelecció. L’Assemblea també renovarà tots els òrgans de direcció com ara: els vicepresidents; el Consell d’Administració; la Comissió Delegada i la Comissió de Comptes. El sistema d’elecció, per demarcacions i trams de població, permet la representació de la pluralitat i la diversitat dels ens locals de Catalunya.

La sala d'actes de la FUB acollirà l'Assemblea de Localret 2015
La sala d’actes de la FUB acollirà l’Assemblea de Localret 2015

A l’Assemblea intervindran Miquel Buch i Xavier Amor, presidents de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), respectivament, i el parlament inaugural anirà a càrrec de l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Jordi Puigneró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat, clourà l’Assemblea acompanyant al nou president.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha estat president de Localret des del 26 d'octubre del 2011
L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, president de Localret des del 26 d’octubre del 2011, no optarà a la reelecció

Localret és el Consorci local format des del 1997 per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació.

Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es prenguin decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions, així com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).