Consorci Localret

Introdució

MobileID, una identitat mòbil i segura per relacionar-se amb les administracions públiques

MobileID, una identitat mòbil i segura per relacionar-se amb les administracions públiques

Aconseguir que tots els ciutadans de Catalunya puguin disposar d’una identitat digital al seu dispositiu mòbil, de manera que es puguin relacionar de manera fàcil i segura amb les administracions públiques, és l’objectiu del projecte MobileID impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret.

L’estand de la Diputació de Barcelona a l’Smart City Expo World Congress 2015 ha estat l’escenari de la presentació del projecte MobileID que pretén que els ciutadans puguin actuar i fer tràmits amb les administracions públiques de forma segura des de qualsevol dispositiu mòbil.

El ciutadà només s’ha de descarregar l’aplicació MobileID dels markets, i entrar les seves dades bàsiques: nom i cognoms, número de telèfon mòbil, dni, correu electrònic, i edat. Queda en estat “registrat” i pot accedir a tots els serveis que no requereixin lliurar dades de caràcter personal.

El nivell més complert és el “certificat”, on el MobileID inclou un certificat digital reconegut, personal de l’usuari, que permet signar documents electrònics amb reconeixement legal com a firma avançada.

L’acreditació permet l’autenticació forta per accedir i per tramitar, amb garanties d’identitat, des de tots els canals.

Casos d’ús de la identitat digital mòbil

En relacions presencials:

– Alternativa al DNI, al carnet de soci o veí o de fidelització. Com a targeta ciutadana, i pel control d’accés a serveis i espais públics per actes esportius o culturals.

En relacions telefòniques

– Permet la tramitació complerta des del telèfon, verificant la identitat de les persones per la interacció amb el telèfon. Fa possible la signatura electrònica de documents des del propi telèfon.

– En relacions telemàtiques (App i/o Web)

– Habilitant la Identificació forta a la web, com alternativa de l’usuari i contrasenya.

– Enviament de notificacions push amb el sistema específic a la App.

– Permetent la signatura electrònica de documents en el mateix mòbil.

– Facilitant l’accés a serveis disponibles a la web i a la App.

– Possibilitant la tramitació electrònica amb seguretat i validesa legal.

Com afegir-se a aquesta iniciativa:

Hi ha un Acord Marc, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i adjudicat a Firmaprofesional com a proveïdor únic.

Cada Ens que vulgui oferir la identitat digital als seus ciutadans haurà de fer:

-Declaració d’Adhesió a l’Acord Marc.

-Contracte Derivat de l’Acord Marc amb Firmaprofesional de subscripció i consum del servei MobileID.

Amb aquest contracte s’inicien la formació i posada en marxa de l’emissió d’identitats digitals a l’Ens adherit, que pot començar a adaptar els seus propis serveis.

La presentació ha estat a càrrec de Marc Giró, de Firmaprofessional, i Lluís Just, cap de l’àrea de Coneixement i Tecnologia de Localret.

(Recull d’imatges de la presentació al Flickr de Localret)

Presentacions en vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=UJ6y7ERrMAs

https://www.youtube.com/watch?v=DB4YuXABZVI

Funcionament identitat digital mòbil
Funcionament identitat digital móvil
Exemple d'utilització de la identitat mobil per l'Ajuntament de Barcelona
Exemple d’utilització de la identitat mobil per l’Ajuntament de Barcelona