Introdució

Sabadell, Hospitalet i Tarragona signen un protocol per compartir experiències de Smart City

Sabadell, Hospitalet i Tarragona signen un protocol per compartir experiències de Smart City

​Els ajuntaments de Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat i Tarragona han signat, en el marc del Sabadell Smart Congress, un protocol d’intencions amb l’objectiu d’establir canals de comunicació institucionals entre les tres ciutats, que contribueixin a impulsar projectes de modernització dels serveis públics mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Tots tres municipis aportarà els seus coneixements en relació a un projecte “Smart City” amb la finalitat que les altres dues ciutats el puguin replicar. En el marc d’aquest protocol els tres signants es comprometen a impulsar les “smart regions” de les quals formen part cada ciutat: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part l’Hospitalet de Llobregat; el Clúster TIC Catalunya Sud, del qual forma part Tarragona i l’Àmbit B-30 per part de Sabadell.

Aquest protocol s’emmarca en la línia de col·laboració amb altres municipis per compartir bones pràctiques, com és el cas de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la red CIVITAS de mobilitat sostenible o el partenariat europeu d’innovació en ciutats intel·ligents i comunitats.

El protocol tindrà vigència per un any i es podrà prorrogar per períodes successius si així ho expressen totes les parts.