Introdució

Sant Hilari Sacalm penja codis QR als fanals per facilitar l’avís d’incidències per part dels veïns

Sant Hilari Sacalm penja codis QR als fanals per facilitar l’avís d’incidències per part dels veïns

Els fanals del Passeig de la Font del Ferro, que es trova en la darrera fase de les obres de remodelació, són els primers a incorporar codis QR a través dels quals els veïns i les veïnes de Sant Hilari Sacalm (la Selva) podrán avisar la Brigada Municipal de posibles incidències mitjançant els seus telèfons intel·ligents.

Amb una fotografia al codi es facilita l’accés a un formulari digital que el veí o veïna podrà omplir des del seu dispositiu mòbil; llavors, immediatament, la informació arribarà als responsables de manteniment de l’enllumenat públic, que estaran en condicions de resoldre la incidència amb celeritat.

sant hilari sacalm
Fanal a Sant Hilari amb un Codi QR (imatge de @sthilari )

L’Àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis informa que al municipi hi ha de l’ordre de 1.800 fanals. L’objectiu a llarg termini és que tots i cadascun d’ells incorporin els codis QR per a la prestació d’un millor servei a la població. El criteri de col·locació d’aquestes noves etiquetes consisteix a incorporar-les, amb prioritat, a la carretera d’Arbúcies i la carretera de la Font Picant, dos vials que creuen el poble d’Oest a Est i que conformen la principal artèria de comunicació del municipi. A continuació, s’optarà per col·locar els codis QR als barris més allunyats del centre, com ara el de la Font del Sastre i el nou barri de Villaret. En una tercera fase els QR s’aniran col·locant a la resta de barris.

L’Ajuntament ha informat que, juntament amb el codi QR, en les etiquetes que s’estan col·locant als fanals hi figura un número de telèfon, de manera que aquells veïns i veïns que ho prefereixin puguin contactar amb els serveis de la brigada per un altre canal. Cada fanal està identificat amb un codi alfanumèric, de manera que la detecció de la incidència per part dels serveis municipals pot ser inmediata.

“Es tracta de posar les noves tecnologies al servei dels vilatans”, assenyala l’alcalde, Albert Santaugini, qui, al mateix temps, destaca l’esforç que està fent l’Ajuntament per millorar els serveis públics i, en el cas concret de l’enllumenat, per millorar en eficiència energètica”. Precisament, els fanals de la Font del Ferro incorporen llums tipus LED, que redueixen el consum d’energia. Aquest tipus de làmpades també es col·locaran als fanals de la carretera d’Arbúcies.