Consorci Localret

Introdució

Sant Vicenç dels Horts habilita una eina virtual per facilitar el debat del Pla d’Actuació Municipal

Sant Vicenç dels Horts habilita una eina virtual per facilitar el debat del Pla d’Actuació Municipal

La ciutadania de Sant Vicenç dels Horts (el Baix Llobregat) pot consultar i opinar a través d’Internet sobre els principals eixos i prioritats del Pla d’Actuació Municipal (PAM) que ha presentat l’Ajuntament.

El consistori de Sant Vicenç dels Horts està elaborant el Pla d’Actuació Municipal (PAM), on quedaran detallades les mesures i accions que es portaran a terme al llarg d’aquesta legislatura. El projecte preveu diversos àmbits d’actuació municipal amb els quals es pretén contrastar i debatre amb els vicentins i les vicentines mitjançant un procés participatiu.

PAM SVH

El document del PAM s’ha estructurat en dos grans blocs: prioritats de mandat i eixos d’actuació. Cadascun d’aquests blocs inclou temàtiques i propostes d’acció concretes. Per tal de facilitar l’accés i la participació dels ciutadans, l’Ajuntament ha habilitat dues pàgines web que es corresponen amb els dos grans blocs ( prioritats de mandat i eixos  d’actuació) i fa una crida a la ciutadania perquè entri en aquests espais virtuals i faci les seves propostes. A banda, els ciutadans també podran opinar sobre les propostes realitzades per l’Ajuntament i si cada bloc els sembla o no pertinent.

Prioritats PAM SVH

Eixos del PAM de Sant Vicenç dels Horts
Eixos del PAM de Sant Vicenç dels Horts