Introdució

Situació del projecte WIFI4EU

Situació del projecte WIFI4EU

El passat 29 de maig, la Comissió, el Consell i el Parlament Europeus, van arribar a un acord polític sobre la iniciativa WiFi4EU que preveu una convocatòria de subvencions per a la instal·lació de wifi gratuït d’alta velocitat als “principals centres de la vida pública”, com ara parcs, places, hospitals, biblioteques i d’altres espais públics. Aquest projecte, que s’espera s’aprovi abans de finalitzar l’any 2017, preveu que les administracions locals que desitgin oferir wifi gratuït en àrees on encara no existeix cap oferta pública ni privada, puguin sol·licitar finançament mitjançant un procediment simple i no burocràtic.

En els darrers dies algunes empreses privades estan enviant informacions i propostes als ajuntaments relatives a aquest projecte. És important tenir en compte que aquesta convocatòria d’ajuts encara no ha estat aprovada i, per tant, encara no es poden presentar sol·licituds. Així mateix, també cal tenir en compte que, ateses les restriccions que preveu la normativa estatal vigent pel que fa als requisits necessaris per explotar una xarxa pública i/o prestar un servei de comunicacions electròniques per part d’una administració pública, de no produir-se canvis normatius, aquest projecte pot tenir una aplicació molt limitada per a les administracions locals de tot l’Estat.

En aquest sentit, des del Consorci Localret farem un seguiment del projecte i de les possibles novetats normatives, que esperem es produeixin, i mantindrem puntualment informats a tots els nostres associats.

Més a informació sobre el projecte “Wifi4EU” a: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos