Consorci Localret

Introdució

Taller de suport en la gestió de les ciutats intel•ligents

Taller de suport en la gestió de les ciutats intel•ligents

La tecnologia aplicada a les ciutats és una font extraordinària de dades. Però si es volen aprofitar primer s’han de traduir en informació i, després, en serveis que atenguin les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. El procés és impossible d’afrontar sense les plataformes adequades i per conèixer-ne algunes LOCALRET ha organitzat el taller Smartcities: gestió i recursos.

El taller estava orientat a poder conèixer, de prop, un cas concret de gestió intel·ligent. Així, els responsables municipals de Sant Boi de Llobregat han exposat les mesures que han adoptat en la gestió del cementiri municipal. La necessitat era consolidar tota la informació disponible en els diferents sistemes informàtics per poder creuar dades i saber l’estat exacte en què es troba l’equipament, podent així facilitar el compliment de la nova ordenança municipal, de novembre de 2016, i donant compliment a l’actualització de la llei autonòmica 2/1997 de serveis funeraris, aprovada el 2010. Amb  el desenvolupament realitzat, l’Ajuntament pot atendre millor les peticions per part dels ciutadans, accedir més ràpidament a la informació històrica i comprovar de manera visual la relació de sepultures buides o concessionades per agilitzar la presa de decisions.

Presentació de la gestió intel·ligent del cementiri municipal de Sant Boi de Llobregat

La gestió intel·ligent del cementiri de Sant Boi s’emmarca en una estratègia més global de gestió dels 114 edificis municipals, que ha comportat la digitalització de tota la informació de contractes relacionats amb cada edifici. Tota aquesta informació s’ha complementat amb una capa gràfica, que permet, de manera ràpida i senzilla, consultar la ubicació i situació d’actius com climatització, canonades d’aigua, distribució de plantes, superfícies, etc. per ser més eficients en el manteniment. 

La segona part del taller s’ha centrat en repassar quines ajudes preveuen els fons europeus per a entitats locals que volen impulsar estratègies de ciutats intel·ligents. La presentació s’ha orientat especialment a les següents línies d’ajuts:

  • EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) adreçada a municipis de més de 20.000 habitants
  • ES (per desenvolupar l’economia digital) i també adreçada a municipis de més de 20.000 habitants

Finalment també s’ha fet referència a altres programes d’ajuts com el UIA (Accions Urbanes Innovadores), al programa europeu URBACT, els projectes singulars EBC (Economia Baixa en Carboni) i a la compra pública d’innovació.