Consorci Localret

Introdució

Traçant el camí de les dades obertes

Traçant el camí de les dades obertes

LOCALRET ha participat en la jornada organitzada aquest passat dijous per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) sobre dades obertes i transparència als ajuntaments. La sessió ha servit per plantejar de manera pràctica com s’han de desenvolupar els portals de dades obertes i per explicar quina utilitat poden tenir aquestes dades per la ciutadania.

Prop d’un centenar de persones vinculades a l’administració local van participar en aquesta jornada en la que algunes idees van aparèixer de forma recurrent. La primera és que la tecnologia afavoreix molt la recollida de dades que, treballades adequadament, poden aportar informació de valor a les organitzacions per millorar la vida dels ciutadans. La segona idea és que cal prioritzar la qualitat davant la quantitat de les dades. És a dir, cal discriminar aquelles dades que aporten valor i convertir-les en bons recursos per donar la màxima transparència a la gestió pública, generar coneixement i fomentar la participació ciutadana.

Estratègia prèvia

Un altre concepte reiteratiu durant la sessió és que es fa imprescindible una estratègia open data prèvia. Els ajuntaments, abans de desenvolupar els seus portals de dades obertes, s’han de preguntar amb quins objectius ho fan i quin és el compromís real de l’organització al respecte. En aquest sentit, l’alcalde d’Alella i vicepresident del Consorci Localret, Andreu Francisco, ha reflexionat sobre el llarg camí que queda per recórrer en l’àmbit de les dades obertes tot i que en alguns municipis ja s’hagi fet molta feina, i ha afegit que la transparència i la participació ciutadana han de ser eixos transversals.

Durant la jornada de l’FMC també s’ha posat de relleu la necessitat de preservar la privacitat dels ciutadans i ciutadanes aïllant dels projectes open data qualsevol dada de caràcter personal.