Introdució

Un espai web dedicat a la toponímia catalana

Un espai web dedicat a la toponímia catalana

La Comissió de Toponímia, òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya, adscrita al Departament de Cultura, disposa d’un nou espai web que recull informació d’interès sobre toponímia catalana.

L’objectiu del web és difondre la toponímia catalana entre la ciutadania i, en particular, entre els municipis, els quals, juntament amb el Govern de la Generalitat, tenen atribuïda la competència per a la determinació dels topònims, que s’ha de fer d’acord amb la normativa general de la llengua establerta per l’Institut d’Estudis Catalans.

La toponímia catalana és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya. I, amb el nou espai web de la Comissió de Toponímia, la Direcció General de Política Lingüística hi vol contribuir.

L’espai web s’ha distribuït en els apartats següents per facilitar a la ciutadania un accés àgil i clar a la informació: