Consorci Localret

Introdució

Una guia per ajudar a estendre la banda ampla per tot el territori

Una guia per ajudar a estendre la banda ampla per tot el territori

“European funding for broadband” és el nom de la guia que acaba de publicar la Comissió Europea i que té per objectiu fer més accessibles els recursos disponibles a aquelles empreses o administracions públiques que vulguin invertir en el desplegament de la tecnologia de banda ampla.

Es tracta d’una publicació de 12 pàgines que recull tots els fons europeus disponibles per ajudar a empreses i administracions a fer arribar la connectivitat a alta velocitat a les zones més despoblades o geogràficament més inaccessibles. Els recursos disponibles sumen 6.146 milions d’euros i estan repartits entre els Fons Estructurals i d’Inversió (FEDER i FEADER), els Fons Europeus d’Inversions Estratègiques (Pla Juncker), el fons Connecting Europe, i els fons recollits en el programa Connecting Europe Facility (CEF). També es detallen els serveis que presten dues plataformes europees per a la detecció d’oportunitats d’inversió tecnològica.

Entre els projectes subvencionables mitjançant aquests fons hi ha la creació millora i expansió del subministrament de banda ampla, les plataformes i solucions d’administració electrònica, o la instal·lació d’infraestructures tecnològiques en entorns rurals.

Tots els recursos recollits a la guia empaiten l’objectiu d’ajudar als estats membres de la Unió Europea i als inversors privats a generar creixement econòmic i a millorar l’equilibri d’oportunitats entre tots els territoris.