Consorci Localret

Introdució

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, nou president del Consorci Localret

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, nou president del Consorci Localret

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa i Comas, és el nou president del Consorci Localret escollit avui per l’Assemblea General de Localret reunida a Manresa.

Xavier Fonollosa relleva en el càrrec  l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, qui ha estat president de Localret des de 2011 i que no havia optat a la reelecció. L’Assemblea, que ha tingut lloc a la sala d’actes de la UManresa de la Fundació Universitària del Bages (FUB), ha reunit més de 150 representants del món local català que han donat suport a la candidatura encapçalada per l’alcalde de Martorell.

Xavier Fonollosa, nascut a Martorell el 1968, és casat i pare de tres filles. Regidor a l’Ajuntament de Martorell des de l’any 2003 i alcalde des del 13 de juny de 2015. És llicenciat en Dret i màster en Dret empresarial.
Xavier Fonollosa, nascut a Martorell el 1968, és casat i pare de tres filles. Regidor a l’Ajuntament de Martorell des de l’any 2003 i alcalde des del 13 de juny de 2015. És llicenciat en Dret i màster en Dret empresarial.

L’Assemblea de Localret, a més de l’elecció de l’alcalde de Martorell com a nou president de Localret, també ha procedit a la renovació dels òrgans de govern del Consorci. D’aquesta manera acompanyen Xavier Fonollosa en la direcció de Localret com a vicepresidents: l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco; l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz; el 1r tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; i Joan Carles Garcia Cañizares, diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona.

Els vicepresidents de Localret nomenats per l'Assemblea General de Localret a Manresa
Els vicepresidents de Localret nomenats per l’Assemblea General de Localret 2015 a Manresa

Localret és el Consorci local format des del 1997 per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació.

Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es prenguin decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions, així com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).