Perfil del contractant Plecs, contractes i licitacions

En el perfil del contractant hi ha la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, així com els plecs de clàusules administratives.

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual de Localret trobaran en aquest apartat la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació de la documentació corresponent.

Plecs de clàusules administratives tipus

Posem a la vostra disposició els diferents plecs de clàusules administratives “tipus” reguladores dels contractes de serveis i de subministrament del consorci Localret:

Contracte de serveis. Procediment negociat amb publicitat [PDF, 107KB, 28 pàgines]

Contracte de serveis. Procediment negociat sense publicitat [PDF, 99KB, 24 pàgines]

Contracte de serveis. Procediment obert [PDF, 117KB, 26 pàgines]

Contracte de subministrament. Procediment negociat amb publicitat [PDF, 103KB, 27 pàgines]

Contracte de subministrament negociat sense publicitat [PDF, 97KB, 25 pàgines]

Subministrament procediment obert [PDF, 111KB, 23 pàgines]

Facturació electrònica

Enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret (servei eFACT)

Contractació Pública del Consorci Localret

Enllaç al Portal de Contractació Pública del Consorci Localret

Licitacions

Contracte “Arrendament de 84 llicències software Microsoft de diverses aplicacions, en la modalitat open value subscription”

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 08/2015 [PDF, 714 KB, 4 pàgines]

 

Contracte “Servei de prevenció de riscos laborals aliè per al període 2015-2017”

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 07/2015 [PDF, 1,04 MB, 4 pàgines]

 

Contracte “Serveis de Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques tarragonines”

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 02/2015 [PDF, 1MB, 4 pàgines]

 

Inici expedient contractació dels Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes i ens locals adherits al procés de compra agregada

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 20/2013 [PDF, 1.1MB, 4 pàgines]

Pròrroga concessió de la gestió del portal per a procediments telemàtics de contractació administrativa

Adjudicació

Decret de la Presidència núm 2014/033 [PDF, 768KB, 4 pàgines]

Contracte “Serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i la Selva”

Adjudicació

Lot 1 Veu fixa [PDF, 2.1MB, 10 pàgines]

Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de veus i dades [PDF, 2.1MB, 9 pàgines]

Lot 3 Dades i Internet [PDF, 1.8MB, 8 pàgines]

Decret de la Presidència núm. 2014/028 [PDF, 5MB, 22 pàgines]

Pròrroga per 1 any de l’Acord Marc Homologació de serveis de telecomunicacions per als ens locals associats al Consorci Localret

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 6B/2014 [PDF, 785KB, 3 pàgines]

Contracte “Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”

Adjudicació

Lot 1 Serveis de comunicación de veu fixa [PDF, 3.2MB, 13 pàgines]

Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades [PDF, 2MB, 8 pàgines]

Lot 3 Serveis de dades i accès a Internet [PDF, 3.4MB, 10 pàgines]

Notificació Decret d’adjudicació contracte derivat serveis de telecomunicacions demarcació de Barcelona

Adjudicació

Notificació Decret 2014/06 [PDF, 5.8MB, 26 pàgines]

Pròrroga contracte serveis procès compra agregada telecomunicacions comarques tarragonines

Adjudicació

Decret de la Presidencia núm. 01/2014 [PDF, 1.2MB, 4 pàgines]

Pròrroga contracte serveis procès compra agregada telecomunicacions comarques Empordà, Gironès, Pla de l’Estany i Garrotxa

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 27/2013 [PDF, 1.4MB, 5 pàgines]

Pròrroga contracte serveis procès compra agregada telecomunicacions comarques Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Osona, Ripollès i Solsonès

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 26/2013 [PDF, 1.3MB, 5 pàgines]

Expedient contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del Servei de telecomunicacions del Consorci Localret per al període 2013-2015

Adjudicació

Decret de la Presidència núm. 17/2013 [PDF, 1.6MB, 6 pàgines]