Perfil del contractant Plecs, contractes i licitacions

En el perfil del contractant hi ha la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, així com els plecs de clàusules administratives.

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual de Localret trobaran en aquest apartat la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació de la documentació corresponent.

Facturació electrònica

Enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret (servei eFACT)

Contractació Pública del Consorci Localret

Enllaç al Portal de Contractació Pública del Consorci Localret