Introdució

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PUNT D’INFORMACIÓ ÚNIC (PIU) PREVIST A LA LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PUNT D’INFORMACIÓ ÚNIC (PIU) PREVIST A LA LLEI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS.

El Ministeri d’Economia i Empresa impulsa el punt d’informació únic (PIU), previst en la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (article 35.8),  per proporcionar als operadors de comunicacions electròniques, informació sobre les condicions i els procediments aplicables per a la instal·lació i desplegament de xarxes de comunicacions electròniques.

Llegir nota informativa – enllaç

D’acord amb la Resolució de 30 de maig de 2019, de la Secretaria de Estado para el Avance Digital, publicada el passat 21 de novembre de 2019, el termini màxim per comunicar els enllaços de les direccions web on es publiqui la informació sobre les condicions i els procediments aplicables per a la instal·lació i desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques, és de 2 mesos des d’aquesta publicació.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16772.pdf