Portal de transparència Organització, Perfil del contractant, e-fact

Seu electrònica

Enllaç a la seu electrònica del Consorci Localret

Organització institucional

Organigrama

Perfil del contractant

 • Enllaç al perfil del contractant on hi ha la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, així com els plecs de clàusules administratives
 • Servei eFact (Factura electrònica). Bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret.

Compte general 2019

 • 1. Comptes anuals Consorci Localret 2019. Document PDF
 • 2. Informe d’auditoria emès per la intervenció general. Document PDF
 • 3. Acta de la Comissió Especial de comptes. Document PDF

Compte general 2020

 • 1. Comptes anuals Consorci Localret 2020. Document PDF
 • 2. Informe d’auditoria emès per la intervenció general. Document PDF
 • 3. Acta de la Comissió Especial de comptes. Document PDF

Convenis

[2015]

 • Relació de convenis signats l’any 2015 pel Consorci Localret [OpenDocument, 5,2 KB] [Excel, 12,2 KB]
 • Conveni de col·laboració entre el CC del Bages i el Consorci Localret per a la revisió del projecte constructiu per a la connexió de les empreses dels polígons industrials (Can Soler, les Vives-Castellet-Casacuberta, Pla de Riu i Pla de les Vives I) al municipi de Sant Vicenç de Castellet a la troncal de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya)[PDF, 1,8 MB, 7 pàgines] (Inclòs l’annex “Especificacions tècniques per a la revisió del projecte”).
 • Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. [PDF, 2,84 MB, 12 pàgines]
 • Addenda al conveni de col·laboració de juny de 2010 entre Localret i Telefónica per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya [PDF, 263 KB, 3 pàgines]
 • Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF,420 KB, 2 pàgines]
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Consorci Localret per a la redacció d’un estudi que permeti definir l’estratègia per a la millora de l’accés als serveis de banda ampla i la provisió de serveis vinculats a ciutats intel·ligents [PDF, 2 MB, 9 pàgines]
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF, 1 MB, 4 pàgines]
 • Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis, el Consorci Localret i el Consorci Català pel Desenvolupament Local per a impulsar l’Acord Marc d’aprovisionament d’equipaments informàtics i del seu servei de manteniment [PDF, 1,37 MB, 5 pàgines]

[2016]

 • Relació de convenis signats l’any 2016 pel Consorci Localret [Excel, 9,89 KB]
 • Conveni per a la incorporació de l’Ajuntament de Montgat a la plataforma MiraTV [PDF, 1,54 MB, 5 pàgines]
 • Conveni de cooperació interadministrativa per a la integració com a membre del Consorci Localret del Consell Comarcal del Vallès Oriental [PDF, 1,09MB, 4 pàgines]
 • Addenda al conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) [PDF, 789 KB , 3 pàgines]
 • Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF, 452 KB, 2 pàgines]
 • Conveni de cooperació interadministrativa per a la integració com a membre del Consorci Localret del Consell Comarcal del Barcelonès  [PDF, 1,06 MB, 4 pàgines]
 • Conveni de col·laboració entre “Àmbit B30” i el Consorci Localret per a la implantació de fibra òptica als polígons industrials situats al territori d’actuació de l’Associació Àmbit B30 [PDF, 1,59 MB, 8 pàgines]
 • Annex al conveni de cooperació educativa entre la UPF i el Consorci Localret per a la realització de pràctiques acadèmiques externes [PDF, 489 KB, 2 pàgines]
 • Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Terrassa per accedir a l’ús del conjunt d’eines digitals de participació que comporta el projecte “Consensus” [PDF, 2,52 MB, 8 pàgines]
 • Pacte Nacional Societat Digital – Generalitat de Catalunya [PDF, 1,45 MB, 6 pàgines]
 • Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Localret [PDF, 878 KB, 4 pàgines]
 • Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF, 760KB , 4 pàgines]
 • Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF, 384 KB, 2 pàgines]

[2017]

 • Conveni de col·laboració entre el consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions [PDF]
 • Addenda al conveni de col.laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF]
 • Addenda al conveni de col.laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret (encàrrec 2017) [PDF]
 • Acord de col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret en l’impuls plataforma Decidim [PDF]
 • Convenis 2017 [ODS]

[2018]

 • Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF]
 • Addenda al conveni de col.laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Localret [PDF]

[2019]

 • Relació de convenis signats l’any 2019 pel Consorci Localret [PDF]
 • Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Localret per a la integració de la Corporació com a membre de ple dret d’aquest Consorci [PDF]
 • Conveni de Cooperació interadministrativa per la integració com a membre de Consorci Localret del Consell Comarcal de la Cerdanya [PDF]
 • Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Montsià i el Consorci Localret per a la integració de la Corporació com a membre de ple dret d’aquest Consorci [PDF]
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i l’Associació de Software Lliure Decidim per la gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim [PDF]
 • Pròrroga de l’acord de col·laboració administrativa entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret en l’impuls de la plataforma Decidim [PDF]
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consorci Localret [PDF]
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per establir un marc de relació per a la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del catàleg de serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona [PDF]
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per establir un marc de relació per a la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del catàleg de serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona [PDF]